Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B8-0510/2018Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B8-0510/2018

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar it-tkabbir taż-żona tas-sajd permessa fl-ibħra territorjali Libjani

22.10.2018

imressqa skont l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura

Innocenzo Leontini

B8-0510/2018

Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-tkabbir taż-żona tas-sajd permessa fl-ibħra territorjali Libjani

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza esklussiva fir-rigward tas-sajd, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mad-definizzjoni tal-politika komuni u l-finalizzazzjoni ta' ftehimiet internazzjonali ma' pajjiżi terzi;

B.  billi ż-żona ċentrali tal-Mediterran hija l-akbar żona ta' tranżitu għat-tonn u li n-nuqqas ta' possibilità ta' aċċess għal din iż-żona jikkawża konsegwenzi ekonomiċi u soċjali gravi ħafna għas-settur Ewropew tas-sajd tat-tonn;

C.  billi l-UE diġà ppreżentat lil-Libja pakkett ta' kważi EUR 70 miljun għas-sostenn bilaterali, maqsum fi 23 proġett relatati ma' diversi setturi, prinċipalment permezz tal-Istrument Ewropew tal-Viċinat (SEV) u l-Istrument li jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi (IcSP);

D.  billi l-ħtif ta' bastimenti tas-sajd Ewropej min-naħa tal-awtoritajiet Libjani huwa komuni;

1.  iqis li l-Unjoni Ewropea, fl-ambitu tar-rapporti bilaterali tagħha u fid-dawl tas-sostenn ekonomiku kostanti offrut lil-Libja, għandha titlob għat-tkabbir taż-żona tas-sajd permessa fl-ibħra territorjali Libjani;

2.  jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tinnegozja ftehim mal-awtoritajiet Libjani sabiex is-sajjieda Ewropej jitħallew jidħlu, legalment u b'mod sikur, fiż-żona tas-sajd Libjana.

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Novembru 2018
Avviż legali - Politika tal-privatezza