PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 47k
22.10.2018
PE624.207v01-00
 
B8-0510/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie rozszerzenia obszaru połowowego na wody terytorialne należące do Libii


Innocenzo Leontini

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie w sprawie rozszerzenia obszaru połowowego na wody terytorialne należące do Libii  
B8‑0510/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rybołówstwo wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej jeżeli chodzi o kształtowanie wspólnej polityki i zawieranie umów międzynarodowych z państwami trzecimi;

B.  mając na uwadze, że centralny obszar Morza Śródziemnego jest najważniejszym obszarem występowania tuńczyka południowego, a brak dostępu do niego ma poważne skutki gospodarcze i społeczne dla europejskiego sektora połowu tuńczyka;

C.  mając na uwadze, że Unia Europejska przedstawiła już pakiet dotyczący wsparcia dla Libii o wartości około 70 mln euro, który został podzielony na 23 projekty w różnych sektorach, głównie za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) oraz Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju;

D.  mając na uwadze częste konfiskaty statków rybackich przez władze libijskie;

1.  uważa, że w ramach stosunków dwustronnych i wobec stałej pomocy gospodarczej dla Libii, Unia Europejska powinna zwrócić się o rozszerzenie obszarów połowowych na wody terytorialne Libii;

2.  wzywa Komisję do podjęcia negocjacji z władzami libijskimi w celu zapewnienia europejskim rybakom legalnego i bezpiecznego dostępu do łowisk znajdujących się na obszarze połowowym Libii.

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności