Návrh uznesenia - B8-0510/2018Návrh uznesenia
B8-0510/2018

NÁVRH UZNESENIA o rozšírení povolenej rybolovnej oblasti v pobrežných vodách Líbye

22.10.2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Innocenzo Leontini

B8‑0510/2018

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o rozšírení povolenej rybolovnej oblasti v pobrežných vodách Líbye

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia má výlučnú právomoc v oblasti rybolovu, a to obzvlášť pokiaľ ide o vymedzenie spoločnej politiky a uzatváranie medzinárodných dohôd s tretími krajinami;

B.  keďže stredné pásmo Stredomoria je najvýznamnejšou oblasťou migrácie tuniaka modroplutvého a to, že nie je možný prístup do tejto oblasti, má veľmi závažné ekonomické a sociálne následky pre európsky sektor rybolovu tuniaka;

C.  keďže EÚ už poskytla balík v hodnote takmer 70 miliónov eur na bilaterálnu podporu Líbye rozdelený do 23 projektov v rôznych sektoroch, a to hlavne prostredníctvom nástroja európskeho susedstva (ENI) a nástroja na podporu stability a mieru;

D.  keďže líbyjské orgány často konfiškujú európske rybolovné plavidlá;

1.  domnieva sa, že Európska únia by v rámci dvojstranných vzťahov a vzhľadom na značnú finančnú podporu, ktorá bola poskytnutá Líbyi, mala požiadať o rozšírenie povolenej rybolovnej oblasti v líbyjských pobrežných vodách;

2.  žiada Európsku komisiu, aby rokovala s líbyjskými orgánmi o uzavretí dohody s cieľom umožniť európskym rybárom legálne a bezpečne vstupovať do líbyjskej rybolovnej oblasti.

Posledná úprava: 9. novembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia