NÁVRH USNESENÍ
PDF 247kWORD 47k
23.10.2018
PE624.208v01-00
 
B8-0511/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o přítomnosti endokrinních disruptorů v produktech získaných recyklací


Mireille D’Ornano

Návrh usnesení Evropského parlamentu o přítomnosti endokrinních disruptorů v produktech získaných recyklací  
B8-0511/2018

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ve studii publikované v říjnu 2018 pět sdružení – WECF France (Women in Europe for a Common Future, Evropské ženy pro společnou budoucnost), France Nature Environnement (FNE), Health & Environment Alliance – HEAL (Aliance pro zdraví a životní prostředí), Arnika a Mezinárodní síť pro eliminaci perzistentních organických znečišťujících látek (IPEN) – odsuzuje podobu recyklačního cyklu, která je v Evropské unii schválená;

B.  vzhledem k tomu, že po testování 430 každodenních produktů byla potvrzena přítomnost toxických látek známých jako endokrinní disruptory, a to zejména v kuchyňském náčiní nebo hračkách;

C.  vzhledem k tomu, že 25 % testovaných produktů obsahuje bromované zpomalovače hoření, včetně polybromovaných difenyletherů a hexabromcyklododekanu, což jsou perzistentní organické znečišťující látky, které jsou nebezpečné pro zdraví a životní prostředí, a že tyto zpomalovače hoření pochází z elektronického odpadu, což je důvod, proč je Evropská unie v plastech toleruje;

D.  vzhledem k tomu, že několik studií potvrdilo, že endokrinní disruptory působí na mozek a štítnou žlázu a u dětí zvyšují riziko vzniku poruch pozornosti a hyperaktivity;

E.  vzhledem k tomu, že malé děti mají často sklony si dávat hračky do úst;

1.  vyzývá Komisi, aby bezodkladně provedla přezkum právních předpisů upravujících tyto výjimky z důvodu ochrany zdraví zejména dětí.

Poslední aktualizace: 8. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí