PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 231kWORD 48k
23.10.2018
PE624.208v01-00
 
B8-0511/2018

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o prisutnosti endokrinih disruptora u recikliranim proizvodima


Mireille D'Ornano

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o prisutnosti endokrinih disruptora u recikliranim proizvodima   
B8-0511/2018

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je u istraživanju objavljenom u listopadu 2018. pet udruga (Femmes d’Europe pour un avenir commun (WECF France), France Nature Environnement (FNE), Health and Environment Alliance (HEAL), Arnika i International POPs Elimination Network (IPEN)), negativno ocijenilo reciklažni lanac, u obliku u kojem je odobren u Europskoj uniji;

B.  budući da je ispitivanje provedeno na 430 proizvoda za svakodnevnu upotrebu potvrdilo prisutnost toksičnih tvari prepoznatih kao endokrini disruptori, posebno u kuhinjskom priboru ili igračkama;

C.  budući da 25 % ispitanih proizvoda sadrži bromirane usporivače gorenja, koji sadrže polibromirane difeniletre i heksabromciklododekan, postojane organske onečišćujuće tvari opasne za zdravlje i okoliš, te budući da su ti usporivači gorenja dobiveni iz elektroničkog otpada, zbog čega ih Europska unija tolerira u plastici;

D.  budući da je nekoliko studija potvrdilo da endokrini disruptori utječu na mozak i štitnjaču te da kod djece povećavaju rizik nastupanja poremećaja pažnje i hiperaktivnosti;

E.  budući da mala djeca igračke često stavljaju u usta;

1.  poziva Komisiju da hitno revidira zakonodavstvo o spomenutim izuzećima u cilju zaštite zdravlja, posebno najmlađih.

 

Posljednje ažuriranje: 9. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti