PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 462kWORD 47k
23.10.2018
PE624.208v01-00
 
B8-0511/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų buvimo iš perdirbtų medžiagų pagamintuose produktuose


Mireille D’Ornano

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų buvimo iš perdirbtų medžiagų pagamintuose produktuose  
B8-0511/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi 2018 m. spalio mėnesį paskelbtame tyrime penkios asociacijos, įskaitant „WECF France“ (Women in Europe for a Common Future, Femmes d’Europe pour un avenir commun), „France Nature Environnement“ (FNE), Sveikatos ir aplinkos aljansą (HEAL), „Arnika“ ir Patvariųjų organinių teršalų šalinimo tinklą (IPEN), pasisako prieš Europos Sąjungoje leidžiamą perdirbimo ciklą;

B.  kadangi, ištyrus 430 kasdieninių produktų, buvo patvirtinta, kad juose, ypač virtuvės reikmenyse ir žaisluose, yra toksiškų medžiagų, žinomų kaip endokrininę sistemą ardančios medžiagos;

C.  kadangi 25 proc. tirtų produktų sudėtyje buvo bromintų ugnį slopinančių medžiagų (antipirenų), įskaitant polibromintus difenileterius ir heksabromociklododekaną, kurie yra pavojingi sveikatai ir aplinkai patvarieji organiniai teršalai, ir kadangi šiuos antipirenus išskiria elektroninės įrangos atliekos, dėl šios priežasties ES leidžiama juos naudoti plastikų gamyboje/kurias Europos Sąjunga leidžia naudoti plastikiniams produktams;

D.  kadangi keliais tyrimais patvirtinta, kad endokrininę sistemą ardančios medžiagos veikia galvos smegenis ir skydliaukę ir dėl to sustiprėja vaikų dėmesio sutrikimai bei hiperaktyvumas;

E.  kadangi maži vaikai dažnai deda žaislus į burną;

1.  ragina Komisiją nedelsiant peržiūrėti teisės aktus, susijusius su šiomis išimtimis, siekiant apsaugoti žmonių, ypač jauniausiųjų, sveikatą.

 

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika