PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 238kWORD 47k
29.10.2018
PE624.209v01-00
 
B8-0512/2018

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o očuvanju jake industrijske baze u Europi


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o očuvanju jake industrijske baze u Europi  
B8-0512/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da europska industrija predstavlja temelj europskog gospodarstva i bogatstva te da se nastoji da se 20 % BDP-a Unije do 2020. temelji na industriji;

B.  budući da se takav cilj može postići samo ako Europska unija ojača i postroži instrumente za zaštitu svoje industrije od izrazito subvencioniranih konkurentskih gospodarstava;

C.  budući da Unija mora biti odgovorna, ambiciozna i realistična kako bi se postiglo da instrumenti budu učinkoviti i uravnoteženi te da se njima jamči zaštita i pravna sigurnost naših industrija;

1.  poziva Komisiju da koristi učinkovite alate kako bi europska poduzeća bila u ravnopravnom položaju sa svojim konkurentima, posebno u pogledu potpore izvozu proizvoda i tehnologija EU-a;

2.  traži od Komisije da uspostavi sustav praćenja u skladu s kojim bi se ispitivala opterećenost europske industrije kojoj nisu izloženi globalni konkurenti;

3.  poziva Komisiju da se zalaže za usklađenu definiciju državnih potpora u okviru međunarodnih organizacija za tržišno natjecanje, kao što je Međunarodna mreža za tržišno natjecanje;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

Posljednje ažuriranje: 20. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti