PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 303kWORD 47k
29.10.2018
PE624.209v01-00
 
B8-0512/2018

v skladu s členom 133 Poslovnika


o ohranitvi močne industrijske baze v Evropi


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o ohranitvi močne industrijske baze v Evropi  
B8-0512/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je evropska industrija temelj evropskega gospodarstva in bogastva, cilj do leta 2020 pa je, da bi moralo 20 % BDP Unije temeljiti na industriji;

B.  ker je tak cilj mogoče doseči le, če Evropska unija okrepi in poostri svoje instrumente za zaščito evropske industrije pred močno subvencioniranimi gospodarstvi njenih tekmecev;

C.  ker mora EU biti EU odgovorna, ambiciozna in realistična, da bi dosegla učinkovite in uravnotežene „instrumente“, ki bodo zagotavljali zaščito in pravno varnost za naše industrije;

1.  poziva Komisijo, naj uporabi učinkovita orodja, da bi evropskim podjetjem zagotovila enake pogoje, kot jih imajo njihovi tekmeci, zlasti glede podpore pri izvozu proizvodov in tehnologij EU;

2.  poziva Komisijo, naj vzpostavi sistem spremljanja, ki bo preučeval bremena za evropsko industrijo, s katerimi se globalni konkurenti ne soočajo;

3.  poziva Komisijo, naj si prizadeva za usklajeno opredelitev državne pomoči v okviru mednarodnih organizacij za konkurenco, kot je Mednarodna mreža za konkurenco;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Zadnja posodobitev: 20. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov