NÁVRH USNESENÍ
PDF 248kWORD 49k
29.10.2018
PE624.210v01-00
 
B8-0513/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o rozpočtových prostředcích Evropské unie určených na bezpečnost


Dominique Martin

Návrh usnesení Evropského parlamentu o rozpočtových prostředcích Evropské unie určených na bezpečnost  
B8-0513/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rozpočet Parlamentu se odhaduje na 1,9 miliardy EUR ročně a rozpočet Evropské unie se odhaduje na 1 100 miliard EUR na 7 let(1);

B.  vzhledem k tomu, že rozpočet na období let 2021–2027 navrhuje vyčlenit 2,2 miliardy EUR(2) na vnitřní bezpečnost a 100 miliard EUR(3) na politiku sousedství (!);

C.  vzhledem k tomu, že – řečeno jinými slovy – Evropská unie zřejmě upřednostňuje dobré vztahy s Ukrajinou vůči bezpečnosti Francouzů a Evropanů, a to navzdory všudypřítomnému riziku teroristického útoku;

D.  vzhledem k tomu, že existuje dostatek absurdních příkladů tohoto stavu, jako je např. 200 milionů EUR, které byly poskytnuty Maroku, ačkoli osobní majetek marockého krále se odhaduje na 6 miliard US dolarů;

1.  žádá Komisi, aby toto rozdělení prostředků změnila tak, aby byly prostředky vyhrazené na vnitřní bezpečnost vyšší;

2.  žádá Komisi, aby byl na bezpečnost vyhrazen větší objem prostředků než na politiku sousedství(4).

 

 

(1)

1 134 583 milionů EUR na závazky a 1 104 805 milionů EUR na platby.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf

(3)

Do tohoto čísla nezapočítáváme humanitární pomoc, kterou podporujeme (zásada solidarity).

(4)

Tj. opačně oproti stávajícím procentním podílům: 2,1 % na obranu a bezpečnost a 9,6 % na politiku sousedství!

Poslední aktualizace: 19. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí