ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 248kWORD 48k
29.10.2018
PE624.210v01-00
 
B8-0513/2018

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


az Európai Unió biztonsági költségvetéséről


Dominique Martin

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány az Európai Unió biztonsági költségvetéséről  
B8-0513/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel a Parlament becsült költségvetése évi 1,9 milliárd euró, és az Európai Unió hét évre szóló költségvetése 1 100 milliárd euró(1);

B.  mivel a 2021–2027-es költségvetésről szóló javaslat 2,2 milliárd eurót(2) különítene el a belső biztonságra, és 100 milliárd eurót(3) a szomszédságpolitikára(!);

C.  mivel másként fogalmazva úgy tűnik, hogy a mindenhol jelenlévő terrorveszély ellenére az Európai Unió az Ukrajnával való kapcsolatokat kezeli prioritásként a franciák és európaiak biztonságával szemben;

D.  mivel bővelkedünk az olyan abszurd példákban, mint a Marokkónak kifizetett 200 millió euró, miközben a király magánvagyonát hatmilliárd dollárra becsülik;

1.  felszólítja a Bizottságot, hogy állítsa helyre a források elosztásának egyensúlyát oly módon, hogy nagyobb legyen a belső biztonságra elkülönített keret;

2.  felszólítja a Bizottságot, hogy a biztonságra elkülönített költségvetés legyen magasabb a szomszédságpolitikára szánt forrásoknál(4).

 

(1)

1 134 583 millió eurós kötelezettségvállalás, és 1 104 805 millió eurós kifizetés.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf

(3)

Nem számítjuk ide a humanitárius segélyeket, melyeket a szolidaritás elvének jegyében támogatunk.

(4)

A jelenlegi százalékos arányok helyett, melyek szerint 2,1% jut a védelemre és biztonságra, míg 9,6% a szomszédságpolitikára.

Utolsó frissítés: 2018. november 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat