ONTWERPRESOLUTIE
PDF 158kWORD 50k
29.10.2018
PE624.210v01-00
 
B8-0513/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de begroting van de Europese Unie op het gebied van veiligheid


Dominique Martin

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de begroting van de Europese Unie op het gebied van veiligheid  
B8‑0513/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de begroting van het Parlement wordt geraamd op 1,90 miljard EUR per jaar en die van de Europese Unie op 1 100 miljard EUR over een periode van 7 jaar(1);

B.  overwegende dat in de begroting voor de periode 2021-2027 wordt voorgesteld 2,2 miljard EUR(2) uit te trekken voor interne veiligheid en 100 miljard EUR(3) voor het nabuurschapsbeleid (!);

C.  overwegende dat, om het anders te stellen, de Europese Unie blijkbaar meer belang hecht aan goede betrekkingen met Oekraïne dan aan de veiligheid van de Franse en Europese burgers, ondanks de alomtegenwoordige terreurdreiging;

D.  overwegende dat er veel voorbeelden van groteske begrotingstoewijzingen zijn, zoals de 200 miljoen EUR voor Marokko, hoewel de koning over een eigen fortuin beschikt dat op 6 miljard USD wordt geraamd;

1.  verzoekt de Commissie de begrotingsmiddelen evenwichtiger te verdelen zodat er meer kredieten beschikbaar zijn voor de interne veiligheid;

2.  verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat er meer kredieten worden uitgetrokken voor veiligheid dan voor het nabuurschapsbeleid(4).

 

(1)

1 134 583 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 1 104 805 miljoen EUR aan betalingskredieten.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf

(3)

Wij hebben het hier niet over humanitaire hulp waarvan we voorstander zijn (solidariteitsbeginsel).

(4)

In tegenstelling tot de huidige percentages: 2,1 % voor defensie en veiligheid en 9,6 % voor het nabuurschapsbeleid!

Laatst bijgewerkt op: 20 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid