PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 383kWORD 50k
29.10.2018
PE624.210v01-00
 
B8-0513/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la bugetul pentru securitate al Uniunii Europene


Dominique Martin

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la o Strategie europeană în materie de securitate împotriva incendiilor  
B8‑0513/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât bugetul Parlamentului este estimat la 1,90 miliarde de euro pe an, iar bugetul Uniunii Europene, la 1 100 miliarde de euro pe o perioadă de 7 ani(1);

B.  întrucât bugetul pentru perioada 2021-2027 propune să se aloce de la buget 2,2 miliarde de euro(2) pentru securitatea internă și 100 de miliarde de euro(3) pentru politica de vecinătate (!);

C.  întrucât, altfel spus, printre prioritățile Uniunii Europene par a figura mai degrabă bunele relații cu Ucraina decât securitatea francezilor și a europenilor, în ciuda riscului omniprezent de producere a unor atacuri teroriste;

D.  întrucât există exemple ridicole, cum ar fi cele 200 de milioane de euro plătite către Maroc, deși averea personală a regelui acestei țări este estimată la 6 miliarde de dolari,

1.  solicită Comisiei să reechilibreze această alocare a fondurilor, astfel încât bugetul alocat securității interne să fie mai mare;

2.  solicită Comisiei să aloce bugete mai mari pentru securitate în raport cu cele alocate politicii de vecinătate(4).

 

(1)

1 134 583 milioane EUR în credite de angajament și 1 104 805 milioane EUR în credite de plată.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf

(3)

Nu se iau în considerare ajutoarele umanitare, în favoarea cărora ne pronunțăm (principiul solidarității).

(4)

Spre deosebire de procentele alocate în prezent: 2,1% pentru apărare și securitate și 9,6% pentru politica de vecinătate!

Ultima actualizare: 20 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate