NÁVRH UZNESENIA
PDF 248kWORD 51k
29.10.2018
PE624.210v01-00
 
B8-0513/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o rozpočte Európskej únie v oblasti bezpečnosti


Dominique Martin

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o rozpočte Európskej únie v oblasti bezpečnosti  
B8‑0513/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rozpočet Parlamentu sa odhaduje na 1,9 miliardy EUR ročne a rozpočet Európskej únie sa odhaduje na 1 100 miliárd EUR na 7 rokov(1);

B.  keďže v rozpočte na roky 2021 – 2027 sa navrhuje vyčleniť 2,2 miliardy EUR(2) na vnútornú bezpečnosť a 100 miliárd EUR(3) na susedskú politiku (!);

C.  keďže, povedané inak, sa zdá, že prioritou Európskej únie sú skôr dobré vzťahy s Ukrajinou ako bezpečnosť Francúzov a Európanov, a to napriek všadeprítomnému riziku teroristického útoku;

D.  keďže existuje veľa bizarných príkladov tohto stavu, napríklad vyplatenie 200 miliónov EUR Maroku, hoci osobný majetok kráľa sa odhaduje na 6 miliárd USD;

1.  vyzýva Komisiu, aby toto rozdelenie finančných prostriedkov pozmenila tak, aby sa navýšil rozpočet vyčlenený na vnútornú bezpečnosť;

2.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že rozpočet vyčlenený na bezpečnosť bude vyšší ako rozpočet vyčlenený na susedskú politiku(4).

 

(1)

1 134 583 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 1 104 805 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf

(3)

Do tejto sumy nezapočítavame humanitárnu pomoc, ktorú podporuje (zásada solidarity).

(4)

Na rozdiel od existujúceho pomeru: 2,1 % na obranu a bezpečnosť a 9,6 % na susedskú politiku!

Posledná úprava: 16. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia