PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 309kWORD 48k
29.10.2018
PE624.210v01-00
 
B8-0513/2018

v skladu s členom 133 Poslovnika


o proračunu Evropske unije za varnost


Dominique Martin

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o proračunu Evropske unije za varnost  
B8-0513/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker naj bi proračun Parlamenta po ocenah znašal okoli 1,9 milijarde EUR na leto, proračun Evropske unije pa okoli 1100 milijard EUR za obdobje sedmih let(1);

B.  ker naj bi bilo v proračunu za obdobje 2021–2027 v skladu s predlogom 2,2 milijarde EUR(2) namenjenih notranji varnosti, 100 milijard EUR(3) pa sosedski politiki (!);

C.  ker se zdi, še drugače rečeno, da so kljub splošni teroristični nevarnosti prednostna naloga Evropske unije dobri odnosi z Ukrajino, ne pa varnost Francozov in Evropejcev;

D.  ker ne manjka absurdnih primerov, kot je nakazilo 200 milijonov EUR Maroku, čeprav je osebno premoženje maroškega kralja ocenjeno na 6 milijard USD;

1.  poziva Komisijo, naj to razporeditev sredstev uravnoteži, da bo proračun za notranjo varnost večji;

2.  jo tudi poziva, naj zagotovi, da bo za varnost namenjenih več sredstev kot za sosedsko politiko(4).

 

(1)

1.134.583 milijonov EUR za obveznosti in 1.104.805 milijonov EUR v obliki plačil.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf

(3)

Pri tem ne upoštevamo humanitarne pomoči, ki jo podpiramo (načelo solidarnosti).

(4)

Za razliko od trenutnih deležev: 2,1 % za obrambo in varnost, 9,6 % pa za sosedsko politiko.

Zadnja posodobitev: 20. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov