PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 153kWORD 47k
7.11.2018
PE624.222v01-00
 
B8-0515/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


sukupuolentutkimuksen opinnoista


Dominique Bilde, Mylène Troszczynski

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sukupuolentutkimuksen opinnoista  
B8‑0515/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyysaste on miehillä 82 prosenttia ja naisilla 80,2 prosenttia ja että vuonna 2015 naisten osuus yhteiskuntatieteiden tutkinnon suorittaneista oli 57 prosenttia ja taide- ja humanistisilla aloilla 64,6 prosenttia, mutta vain kaksi viidesosaa tieteellisen tutkinnon suorittaneista on naisia, vaikka heidän työttömyysasteensa on alhainen;

B.  ottaa huomioon, että studyportals.com -verkkosivustolla luetellaan 89 sukupuolentutkimus- ja seksuaalisuusopintoihin liittyvää eurooppalaista maisteriohjelmaa (jäljempänä ”opinnot”) ja että Erasmus Mundus -ohjelma tukee yhtä näihin opintoihin kuuluvaa ohjelmaa;

C.  ottaa huomioon, että 19. marraskuuta 2012 ilmestyneen The Guardian -lehden mukaan nämä opinnot houkuttelevat naisia, sillä London School of Economics -yliopistossa 85:stä alan opiskelijasta vain 8 oli miehiä;

D.  ottaa huomioon näiden opintojen tarjoamat epävarmat työllistymisnäkymät ja oppialalta puuttuvan tieteellisen kurinalaisuuden, jota kuvaa äskettäinen yhdysvaltalainen tutkimushuijaus;

1.  korostaa Unkarin päätöstä kieltää nämä opinnot;

2.  on huolissaan naisten kiinnostuksesta näitä opintoja kohtaan ja niiden vaikutuksesta heidän työllistettävyyteensä;

3.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan opinnot suorittaneiden työllistymisnäkymiä ja tarkastamaan oppilaitosten antamien tietojen paikkansapitävyyden ja objektiivisuuden.

 

Päivitetty viimeksi: 21. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö