TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN
PDF 154kWORD 47k
7.11.2018
PE624.222v01-00
 
B8-0515/2018

de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta


maidir le staidéar inscní


Dominique Bilde, Mylène Troszczynski

Tairiscint i gcomhair rún maidir le staidéar inscní.  
B8‑0515/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A.  de bhrí gurb é 82 % an ráta fostaíochta i measc na gcéimithe is fir agus gurb é 80.2 % an ráta i measc na gcéimithe is mná, agus gur mná iad 57 % de chéimithe sna hEolaíochtaí Sóisialta agus 64.6 % de chéimithe sna hEalaíona agus Daonnachtaí (2015) ach nach mná iad ach dhá chúigiú de chéimithe san Eolaíocht, cé go bhfuil an ráta dífhostaíochta íseal i measc na gcéimithe sin;

B.  de bhrí go ndéanann Studyportals.com tagairt do 89 Máistreacht Eorpacha a bhfuil baint acu le ‘staidéar inscní agus gnéasachta’ (an ‘staidéar’) agus go dtacaíonn Erasmus Mundus le clár staidéir sa réimse sin;

C.  de bhrí gur tuairiscíodh in The Guardian (19 Samhain 2012) go mbíonn mórán ban ag tarraingt ar an staidéar sin, i bhfianaise nach raibh ach ochtar as 85 mhac léinn ar London School of Economics ina bhfir;

D.  de bhrí nach bhfuil deiseanna fostaíochta cinnte le fáil as an staidéar sin agus go bhfuil bunús eolaíochta in easnamh ann, mar a léirigh an cleas a imríodh le déanaí sna Stáit Aontaithe;

1.  á chur i bhfáth gur chinn an Ungáir toirmeasc a chur ar an staideár sin;

2.  ag cur in iúl gur cúis mhór imní di an tóir atá ag na mná ar an staidéar sin agus na hiarmhairtí ar a n-infhostaitheacht;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit grinnscrúdú a dhéanamh ar na deiseanna fostaíochta a thugann an staidéar sin agus féachaint ar a chruinne agus a oibiachtúla atá an fhaisnéis atá eisithe ag na hinstitiúidí oideachais.

 

An nuashonrú is déanaí: 20 Samhain 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais