PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 156kWORD 47k
7.11.2018
PE624.222v01-00
 
B8-0515/2018

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o rodnim studijima


Dominique Bilde, Mylène Troszczynski

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o rodnim studijima  
B8-0515/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da stopa zaposlenosti osoba s diplomom iznosi 82 % za muškarce i 80,2 % za žene te budući da je 2015. udio žena među osobama s diplomom iz društvenih znanosti bio 57 %, iz umjetnosti i humanističkih znanosti 64,6 %, a iz znanstvenih disciplina samo dvije petine, iako je stopa nezaposlenosti kod potonjih niska;

B.  budući da se na internetskoj stranici studyportals.com navodi 89 europskih magistarskih studija u području roda i seksualnosti i da je jedan od tih studija pod pokroviteljstvom programa Erasmus Mundus;

C.  budući da je u The Guardianu od 19. studenog 2012. objavljeno da se za takve studije obično opredjeljuju žene i da je od 85 studenata na rodnim studijima na London School of Economics samo 8 muškaraca;

D.  budući da su izgledi za zapošljavanje nakon tih studija neizvjesni i da im nedostaje znanstvene pouzdanosti, što se vidi na primjeru nedavnih lažnih vijesti u SAD-u;

1.  ističe da je Mađarska odlučila zabraniti te studije;

2.  zabrinut je zbog toga što su žene sklone opredijeliti se za takve studije i zbog posljedica koje to ima na njihovu zapošljivost;

3.  potiče Komisiju i države članice da prouče pitanje zapošljivosti osoba s diplomom iz rodnih studija te da provjere točnost i objektivnost informacija koje pružaju obrazovne ustanove.

 

Posljednje ažuriranje: 22. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti