PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 382kWORD 47k
7.11.2018
PE624.222v01-00
 
B8-0515/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la studiile de gen


Dominique Bilde, Mylène Troszczynski

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la studiile de gen  
B8‑0515/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât rata de ocupare a absolvenților este de 82 % în cazul bărbaților și de 80,2 % în cazul femeilor și întrucât femeile reprezentau în 2015 57 % din absolvenții de științe sociale și 64,6 % din absolvenții de arte și discipline umaniste, însă abia două cincimi din absolvenții de discipline științifice, a căror rată a șomajului este scăzută;

B.  întrucât site-ul web „studyportals.com” repertoriază 89 de programe la nivel de master axate pe „studii de gen și sexualitate” („studiile”) și întrucât Erasmus Mundus sprijină unul dintre acestea;

C.  întrucât, potrivit cotidianului The Guardian din 19 noiembrie 2012, aceste studii atrag un public feminin și ținând seama de faptul că la London School of Economics doar opt din 85 de studenți erau bărbați;

D.  având în vedere perspectivele incerte de inserție pe piața muncii ale absolvenților acestor studii și lipsa lor de rigoare științifică, ilustrată recent printr-o farsă care a avut loc în Statele Unite,

1.  subliniază decizia Ungariei de a interzice aceste studii;

2.  este alarmat de atracția pe care aceste studii o exercită asupra femeilor și de consecințele asupra șanselor lor de a-și găsi un loc de muncă;

3.  încurajează Comisia și statele membre să studieze perspectivele de inserție pe piața muncii ale absolvenților acestor studii și să verifice acuratețea și obiectivitatea informațiilor oferite de instituțiile de învățământ.

 

Ultima actualizare: 22 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate