FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 228kWORD 47k
7.11.2018
PE624.222v01-00
 
B8-0515/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om studier i genusvetenskap


Dominique Bilde, Mylène Troszczynski

Förslag till Europaparlamentets resolution om studier i genusvetenskap  
B8‑0515/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sysselsättningsgraden för högskoleutbildade är 82 % för män och 80,2 % för kvinnor, och 2015 var kvinnornas andel av högskoleutbildade inom samhällsvetenskap 57 % och inom konst och humaniora 64,6 %, men endast två femtedelar av de högskoleutbildade med naturvetenskaplig examen är kvinnor, trots att arbetslösheten bland dessa är låg.

B.  Webbplatsen studyportals.com hänvisar till 89 europeiska masterutbildningar inom genusforskning och sexualforskning (nedan kallat studier) och programmet Erasmus Mundus stöder ett program i dessa studier.

C.  Enligt The Guardian av den 19 november 2012 lockar dessa studier kvinnliga studenter, eftersom endast 8 av 85 studenter vid London School of Economics som studerade dessa ämnen var män.

D.  De osäkra framtidsutsikterna efter studierna och bristen på vetenskaplig stringens illustreras i ett nyligen inträffat forskningsbedrägeri i Förenta staterna.

1.  Europaparlamentet framhåller Ungerns beslut att förbjuda dessa studier.

2.  Europaparlamentet är oroat över kvinnornas intresse för dessa studier och konsekvenserna för deras anställbarhet.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att beakta sysselsättningsutsikterna för dem som studerat dessa ämnen och kontrollera hur exakt och objektiv den information är som lämnas av dessa utbildningsinstitutioner.

 

Senaste uppdatering: 22 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy