Предложение за резолюция - B8-0516/2018Предложение за резолюция
B8-0516/2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно липсата на дефибрилатори в самолетите

  29.10.2018

  внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

  Марио Боргецио

  B8‑0516/2018/2018

  Предложение за резолюция на Европейския парламент относно липсата на дефибрилатори в самолетите

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид член 133 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че използването на самолетите като транспортно средство нараства значително и непрекъснато;

  Б.  като има предвид, че в Европа наличието на дефрибилатори във въздухоплавателните средства е факултативно за разлика от САЩ, където от 2004 г. насам е задължително този уред да бъде на разположение на борда на самолетите;

  В.  като има предвид, че наличието на дефибрилатор е абсолютно необходимо както за евентуално оказване на помощ на пътниците, така и в случай на неразположение на пилотите, което би изложило на риск живота на пътниците;

  Г.  като има предвид, че понастоящем съгласно приложение 6 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване – Doc 7300, приложение Б, Медицински доставки (медицински материали), допълващо глава 6, раздел 6.2.2, буква а), точка 1.2, наличието на дефибрилатор на борда не е задължително за операторите, а е по-скоро препоръка, основаваща се на резултатите от оценка на риска;

  Д.  като има предвид, че оценките на риска за здравето като цяло и по-специално по време на полет са напълно непредвидими;

  1.  призовава съответните институции в рамките на Европейския съюз и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) да преразгледат наличието на дефибрилатори на борда на самолетите по време на полет и да го наложат като задължение, а не само като препоръка, независимо от дължината на полета.

  Последно осъвременяване: 22 ноември 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност