ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 457kWORD 47k
29.10.2018
PE624.233v01-00
 
B8-0516/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно липсата на дефибрилатори в самолетите


Марио Боргецио

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно липсата на дефибрилатори в самолетите  
B8‑0516/2018/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че използването на самолетите като транспортно средство нараства значително и непрекъснато;

Б.  като има предвид, че в Европа наличието на дефрибилатори във въздухоплавателните средства е факултативно за разлика от САЩ, където от 2004 г. насам е задължително този уред да бъде на разположение на борда на самолетите;

В.  като има предвид, че наличието на дефибрилатор е абсолютно необходимо както за евентуално оказване на помощ на пътниците, така и в случай на неразположение на пилотите, което би изложило на риск живота на пътниците;

Г.  като има предвид, че понастоящем съгласно приложение 6 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване – Doc 7300, приложение Б, Медицински доставки (медицински материали), допълващо глава 6, раздел 6.2.2, буква а), точка 1.2, наличието на дефибрилатор на борда не е задължително за операторите, а е по-скоро препоръка, основаваща се на резултатите от оценка на риска;

Д.  като има предвид, че оценките на риска за здравето като цяло и по-специално по време на полет са напълно непредвидими;

1.  призовава съответните институции в рамките на Европейския съюз и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) да преразгледат наличието на дефибрилатори на борда на самолетите по време на полет и да го наложат като задължение, а не само като препоръка, независимо от дължината на полета.

Последно осъвременяване: 22 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност