FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 47k
29.10.2018
PE624.233v01-00
 
B8-0516/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om manglen på hjertestartere på fly


Mario Borghezio

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om manglen på hjertestartere på fly  
B8‑0516/2018/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at brugen af luftfartøjer som transportmiddel er omfattende og støt stigende;

B.  der henviser til, at det i Europa er frivilligt at have hjertestartere ombord på fly i modsætning til i USA, hvor det siden 2004 har været obligatorisk at have et sådant apparat ombord;

C.  der henviser til, at tilstedeværelsen af en hjertestarter er uundværlig både med henblik på eventuel anvendelse på passagererne, men også med henblik på at kunne indsættes i tilfælde af et ildebefindende hos piloterne, som ville bringe flypassagerernes liv i fare;

D.  der henviser til, at tilstedeværelsen af en hjertestarter ombord i henhold til bilag 6 til konventionen angående international civil luftfart – dokument 7300, bilag B, medical supplies (medicinsk udstyr), tillæg til kapitel 6, afsnit 6.2.2, litra a), punkt 1.2 – ikke er et ufravigeligt krav til operatørerne, men anbefales på grundlag af resultaterne af en risikovurdering;

E.  der henviser til, at sundhedsrisikovurderinger i almindelighed og i forbindelse med flyvninger i særdeleshed er aldeles uforudsigelige;

1.  opfordrer de relevante institutioner i Den Europæiske Union og Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) til at revidere anbefalingerne og gøre tilstedeværelsen af hjertestartere ombord på fly obligatorisk uanset flyvningernes længde.

Seneste opdatering: 22. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik