PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 152kWORD 47k
29.10.2018
PE624.233v01-00
 
B8-0516/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


defibrillaattoreiden puuttumisesta lentokoneista


Mario Borghezio

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys defibrillaattoreiden puuttumisesta lentokoneista  
B8‑0516/2018/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että lentoliikenne kasvaa jatkuvasti;

B.  ottaa huomioon, että Euroopassa defibrillaattoreiden pitäminen lentokoneissa mukana on vapaaehtoista, kun taas Yhdysvalloissa se on ollut vuodesta 2004 lähtien pakollista;

C.  katsoo, että defibrillaattoreiden pitäminen lentokoneissa mukana on välttämätöntä, koska sen lisäksi, että matkustajat saattavat tarvita niitä, myös lentäjät voivat saada sairauskohtauksen, jonka vuoksi kaikki koneessa olevat ihmiset joutuvat vaaraan;

D.  ottaa huomioon, että tällä hetkellä kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 6 (asiankirja nro 7300, liite B, Lääkintälaitteet, lisäys otsikon 6 osan 6.2.2. a kohdan 1.2 alakohdan määräyksiin) mukaan lentoliikenteen harjoittajia ei ehdottomasti velvoiteta pitämään defibrillaattoreita lentokoneissa mukana, mutta riskinarvioinnin tulosten perusteella se on suositeltavaa;

E.  ottaa huomioon, että terveydentilaa yleisesti ottaen ja varsinkin lentojen aikana koskevat riskinarvioinnit ovat täysin epäluotettavia;

1.  kehottaa Euroopan unionin asiasta vastaavia elimiä ja Kansainvälistä siviili-ilmailujärjestöä (ICAO) tarkistamaan defibrillaattoreiden pitämistä lentokoneissa mukana koskevaa suositusta ja muuttamaan sen velvoitteeksi lennettävän matkan pituudesta riippumatta.

Päivitetty viimeksi: 20. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö