TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN
PDF 151kWORD 47k
29.10.2018
PE624.233v01-00
 
B8-0516/2018

de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta


maidir le dífhibrileoirí ar eitleáin a bheith ar díth


Mario Borghezio

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le dífhibrileoirí ar eitleáin a bheith ar díth  
B8‑0516/2018/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A.  ag féachaint di d’úsáid an eitleáin mar mhodh iompair a bheith dulta i méid agus a bheith go síoraí ag dul i méid;

B.  de bhrí nach bhfuil sé riachtanach san Eoraip dífhibrileoirí a bheith ar eitleáin, murab ionann agus sna Stáit Aontaithe, mar a bhfuil sé éigeantach, ó bhí 2004 ann, an gaireas sin a bheith ar bord eitleáin.

C.  de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtacht dífhibrileoir a bheith ann ar an ábhar go bhféadfadh sé go mbeadh paisinéirí ina ghátar, ach, chomh maith leis sin, go bhféadfadh sé go mbuailfí breoite píolótaí, rud a chuirfeadh beatha na bpaisinéirí i mbaol le linn na heitilte;

D.  de bhrí, san am i láthair, ag féachaint d’Iarscríbhinn 6 den Choinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta - 7300, Iarscríbhinn B, soláthairtí Míochaine, atá ina fhorlíonadh ar Chaibidil 6, Roinn 6.2.2(a), pointe 1.2, nach bhfuil sé éigeantach dífhibrileoir a bheith ar bord aeriompróirí, ach, os a choinne sin, bunaithe ar thorthaí an mheasúnaithe riosca, go moltar go mbeadh;

E.  de bhrí go bhfuil measúnuithe riosca sláinte, i gcoitinne, agus le linn eitilte, go háirithe, guagach amach is amach;

1.  Á iarraidh ar na hinstitiúidí ábhartha san Aontas Eorpach agus san Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (EESI) athbhreithniú a dhéanamh ar an moladh maidir le dífhibrileoirí a bheith ann le linn eitiltí, agus oibleagáid a dhéanamh de, gan beann ar fhad na heitlite.

An nuashonrú is déanaí: 22 Samhain 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais