PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
29.10.2018
PE624.233v01-00
 
B8-0516/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie braku defibrylatorów na pokładach samolotów


Mario Borghezio

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie braku defibrylatorów na pokładach samolotów  
B8‑0516/2018/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze częste i stale rosnące korzystanie z samolotów jako środka transportu;

B.  mając na uwadze, że defibrylatory na pokładach samolotów w Europie są fakultatywne, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie urządzenie to jest obowiązkowe na pokładzie od 2004 r.;

C.  mając na uwadze, że defibrylator jest niezbędny w razie ewentualnej reanimacji pasażerów, a także w przypadku zasłabnięcia pilotów, które mogłoby narazić na niebezpieczeństwo życie osób na pokładzie;

D.  mając na uwadze, że obecnie, w świetle załącznika 6 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (dokument 7300, załącznik B: sprzęt medyczny, dodatek do rozdziału 6, sekcja 6.2.2 lit. a) pkt 1.2), zapewnienie defibrylatora na pokładzie nie jest obowiązkiem linii lotniczych, lecz zaleceniem opartym na wynikach oceny ryzyka;

E.  mając na uwadze, że z ogólnego punktu widzenia oceny ryzyka w dziedzinie zdrowia, a w szczególności w czasie lotu, są całkowicie nieprzewidywalne;

1.  wzywa odpowiednie instytucje Unii Europejskiej i Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), aby dokonały przeglądu zalecenia i przekształciły go w obowiązek umieszczania defibrylatorów na pokładach samolotów bez względu na długość pokonywanej przez nie trasy.

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności