PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 378kWORD 47k
29.10.2018
PE624.233v01-00
 
B8-0516/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la lipsa defibrilatoarelor la bordul aeronavelor


Mario Borghezio

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la lipsa defibrilatoarelor la bordul aeronavelor  
B8‑0516/2018/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât se înregistrează o creștere semnificativă și constantă a utilizării aeronavelor ca mijloc de transport;

B.  întrucât prezența defibrilatoarelor în Europa la bordul aeronavelor este opțională, spre deosebire de SUA, unde prezența la bord a acestui aparat este obligatorie începând din 2004;

C.  întrucât prezența unui defibrilator este esențială pentru intervenții posibile asupra pasagerilor, dar și în cazul în care piloții se simt rău, ceea ce ar pune în pericol viețile oamenilor în timpul zborului;

D.  întrucât, în prezent, în conformitate cu anexa 6 la Convenția privind aviația civilă internațională - Doc 7300, anexa B, Furnizori medicali (echipamente medicale), completare la capitolul 6 secțiunea 6.2.2 litera (a) punctul 1.2, prezența unui defibrilator la bord nu reprezintă o obligație pe care operatorii trebuie neapărat să o respecte, ci doar o recomandare bazată pe rezultatele unei evaluări a riscurilor;

E.  întrucât evaluările riscurilor pentru sănătate, în general, și în timpul zborului, în special, sunt complet imprevizibile,

1.  solicită instituțiilor competente ale Uniunii Europene și Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) să revizuiască și să transforme prezența defibrilatoarelor în timpul zborurilor din recomandare în obligație, indiferent de distanța parcursă.

Ultima actualizare: 21 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate