FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 47k
29.10.2018
PE624.233v01-00
 
B8-0516/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om avsaknaden av defibrillatorer på flygplan


Mario Borghezio

Förslag till Europaparlamentets resolution om avsaknaden av defibrillatorer på flygplan  
B8‑0516/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Flygplan används fortsättningsvis i allt högre grad som transportmedel.

B.  I EU är det frivilligt att ha defibrillatorer ombord på flygplan, till skillnad från Förenta staterna, där denna utrustning är obligatorisk sedan 2004.

C.  Defibrillatorer är oeftergivliga både för eventuella ingrepp på passagerare men också om piloter plötsligt drabbas av en sjukdom, vilket skulle kunna äventyra passagerarnas liv under en flygning.

D.  I enlighet med bilaga 6 till konventionen angående internationell civil luftfart (dokument 7300, bilaga B, Medical Supplies (medicinska förnödenheter), som är ett tillägg till kapitel 6, avsnitt 6.2.2 a, punkt 1.2), är det för närvarande inte en tvingande skyldighet för operatörerna att ha en defibrillator ombord, utan snarare en rekommendation baserad på resultatet av en riskbedömning.

E.  Bedömningar av hälsorisker i allmänhet och i synnerhet under flygningar är fullständigt irrationella.

1.  Europaparlamentet uppmanar de berörda EU-institutionerna och Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) att se över rekommendationen om defibrillatorer under flygningar och att omvandla den till en skyldighet, oavsett flygningens längd.

Senaste uppdatering: 20 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy