ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 459kWORD 48k
6.11.2018
PE624.224v01-00
 
B8-0517/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно предложението за кандидатура на град Милано за специализирано седалище на Единния патентен съд (ЕПС)


Анджело Чока

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно предложението за кандидатура на град Милано за специализирано седалище на Единния патентен съд (ЕПС)  
B8‑0517/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид ратифицирането от страна на Италия (L.214/2016) на споразумението за създаване на Единен патентен съд (ЕПС) и като взе предвид, че след това в Милано беше създадено местно подразделение на този съд,

—  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че временното прилагане на новата система беше забавено поради излизането на Обединеното кралство от ЕС и липсата на ратификация от страна на Германия — една от трите държави, заедно с Франция и Великобритания, чието присъединяване е условие, за да започне дейност новата юрисдикция;

Б.  като има предвид, че депозирането на документа за ратифициране от страна на Великобритания сочи, че дори при пълно отделяне на Обединеното кралство от ЕС Лондон възнамерява именно там да остане седалището на този съд, което е специализирано в областта на химическите и фармацевтичните патенти;

В.  като има предвид, че това положение би довело до правен пропуск във връзка с прилагането на европейското законодателство от гореспоменатото седалище;

Г.  като има предвид, че Италия е четвъртата европейска държава по брой заявки за патенти, подавани всяка година, чието количество възлиза на повече от 10 % от общия брой от 1,8 милиона в Европа, както и като има предвид, че град Милано вече е седалище на местно подразделение на Единния патентен съд;

1.  настоятелно призовава Комисията да насърчи кандидатурата на Милано — град с отлични условия за професионална логистика — изцяло да стане специализирано седалище на Единния патентен съд.

Последно осъвременяване: 22 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност