REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 384kWORD 47k
6.11.2018
PE624.224v01-00
 
B8-0517/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Milānas pilsētas kandidēšanu uz Vienotās patentu tiesas (VPT) specializētās centrāles mītnes vietu


Angelo Ciocca

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Milānas pilsētas kandidēšanu uz Vienotās patentu tiesas (VPT) specializētās centrāles mītnes vietu  
B8-0517/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā to, ka Itālija ir ratificējusi (L.214/2016) nolīgumu par Vienotās patentu tiesas (VPT) izveidi un tai sekojošu šīs tiesas vietējās nodaļas izveidi Milānas pilsētā,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā jaunās sistēmas pagaidu piemērošanu nācās atlikt Brexit dēļ un tādēļ, ka minēto nolīgumu nav parakstījusi Vācija, kas ir viena no trim valstīm, — pārējās divas ir Francija un Lielbritānija, kuru pievienošanās ir jaunās tiesu iestādes darbības sākuma priekšnoteikums;

B.  tā kā tas, ka ratifikācijas instrumentu ir iesniegusi Lielbritānija, ļauj secināt, ka Londona var arī turpmāk būt šīs ķīmijas un farmācijas patentos specializētās tiesas galvenā mītnes vieta — arī tad, ja tiek pilnībā īstenots Brexit;

C.  tā kā šāda situācija radītu juridisku robu Eiropas regulējuma piemērošanā, jo to piemērotu minētā Londonā esošā centrāle;

D.  tā kā Itālija ir ceturtā lielākā Eiropas valsts no katru gadu iesniegtā patentu skaita viedokļa un tās patentu īpatsvars ir lielāks par 10 % no kopējā Eiropas skaita — 1,8 miljoni — un tā kā Milānas pilsētā jau atrodas Vienotās tiesas vietējā nodaļa,

1.  prasa, lai Komisija atbalstītu Milānas kandidatūru, ņemot vērā, ka tā ir pilsēta, kurā pastāv izcili loģistiski profesionālie priekšnoteikumi, lai tā kļūtu par pilnvērtīgu Vienotās patentu tiesas specializētās centrāles mītnes vietu.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 21. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika