Návrh usnesení - B8-0545/2018Návrh usnesení
B8-0545/2018

  NÁVRH USNESENÍ o strategii využívání Sicílie coby hlavního logistického centra EU pro obchod s Afrikou

  11.11.2018

  předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

  Innocenzo Leontini

  B8-0545/2018

  Návrh usnesení Evropského parlamentu o strategii využívání Sicílie coby hlavního logistického centra EU pro obchod s Afrikou

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

  –   s ohledem na své usnesení ze dne 16. listopadu 2017 s názvem „Strategie EU-Afrika: urychlení rozvoje“[1] a na sdělení Komise o nové alianci mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné investice a zaměstnanost (COM/2018/643 final) se zvláštním důrazem na tzv. „investiční plán EU pro Afriku“,

  A.  zdůrazňuje, že Sicílie je s rozlohou 25 426 km² a více než 5 miliony obyvatel největším ostrovem ve Středozemním moři, jenž se nachází v půli cesty mezi Gibraltarem a Suezským průplavem;

  B.  vzhledem k tomu, že boj proti hlubokým příčinám emigrace úzce a přímo závisí na stabilitě a hospodářském rozvoji afrického kontinentu;

  C.  vzhledem k tomu, že EU je v současné době hlavním obchodním partnerem Afriky, největším investorem na africkém kontinentu a nejvýznamnějším odbytištěm produktů vyrobených v této části světa, a k tomu, že se odhaduje, že do roku 2050 budou v Africe žít 2,5 miliardy lidí;

  1.  vyzývá Evropskou komisi, aby zavedla opatření zaměřená na využívání Sicílie jako hlavního logistického centra EU pro obchod s Afrikou.

   

  Poslední aktualizace: 7. prosince 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí