ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 458kWORD 49k
11.11.2018
PE631.529v01-00
 
B8-0545/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με μια στρατηγική για την ανάδειξη της Σικελίας σε βασικό κόμβο υλικοτεχνικής υποστήριξης της ΕΕ για το εμπόριο με την Αφρική


Innocenzo Leontini

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια στρατηγική για την ανάδειξη της Σικελίας σε βασικό κόμβο υλικοτεχνικής υποστήριξης της ΕΕ για το εμπόριο με την Αφρική   
B8‑0545/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη(1), και την ανακοίνωση της Επιτροπής για μια νέα συμμαχία Αφρικής - Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας: Προάγοντας την εταιρική σχέση μας για τις επενδύσεις και την απασχόληση σε ανώτερο επίπεδο (COM(2018) 643 final), με ιδιαίτερη αναφορά στο λεγόμενο «επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ για την Αφρική»,

Α.  υπογραμμίζοντας ότι η Σικελία, με έκταση 25 426 km² και πληθυσμό που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια κατοίκους, είναι το μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου και βρίσκεται στο μέσον της απόστασης μεταξύ του Γιβραλτάρ και της διώρυγας του Σουέζ·

Β.  υπενθυμίζοντας ότι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης έχει στενή και άμεση σύνδεση με τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη της αφρικανικής ηπείρου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Αφρικής, τον βασικό επενδυτή στην αφρικανική ήπειρο και τη σημαντικότερη αγορά προορισμού των προϊόντων που κατασκευάζονται σε αυτό το μέρος του κόσμου και ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έως το 2050 θα ζουν στην Αφρική 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι·

1.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή μέτρα για την ανάδειξη της Σικελίας σε βασικό κόμβο υλικοτεχνικής υποστήριξης της ΕΕ για το εμπόριο με την Αφρική.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0448

Τελευταία ενημέρωση: 7 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου