Resolutsiooni ettepanek - B8-0545/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0545/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK strateegia kohta, mis aitaks väärtustada Sitsiiliat kui ELi ja Aafrika vahelise kaubanduse peamist logistikakeskust

11.11.2018

vastavalt kodukorra artiklile 133

Innocenzo Leontini

B8‑0545/2018

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek strateegia kohta, mis aitaks väärtustada Sitsiiliat kui ELi ja Aafrika vahelise kaubanduse peamist logistikakeskust

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

–   võttes arvesse oma 16. novembri 2017. aasta resolutsiooni ELi Aafrika-strateegia kui arengu kiirendaja kohta[1] ning komisjoni teatist uue Euroopa–Aafrika kestliku investeerimise ja töökohtade loomise alliansi kohta (COM(2018)643 final), milles on viidatud ELi investeeringute kavale Aafrika heaks,

A.  arvestades, et Sitsiilia, mille pindala on 25 426 km² ja kus elab üle 5 miljoni inimese, on Vahemere suurim saar, mis asub poolel teel Gibraltari ja Suessi kanali vahel;

B.  arvestades, et väljarände algpõhjused on tihedalt ja otseselt seotud Aafrika mandri stabiilsuse ja majanduse arenguga;

C.  arvestades, et EL on praegu Aafrika peamine kaubanduspartner, suurim investor ja Aafrikas valmistatud toodete kõige olulisem sihtturg, ning arvestades, et hinnangute kohaselt elab 2050. aastaks Aafrikas 2,5 miljardit inimest;

1.  kutsub komisjoni üles võtma meetmeid, mis aitaksid väärtustada Sitsiiliat kui ELi ja Aafrika vahelise kaubanduse peamist logistikakeskust.

Viimane päevakajastamine: 7. detsember 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika