PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 391kWORD 49k
11.11.2018
PE631.529v01-00
 
B8-0545/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Sicilijos, kaip pagrindinio ES prekybos su Afrika logistikos centro, vystymo strategijos


Innocenzo Leontini

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Sicilijos, kaip pagrindinio ES prekybos su Afrika logistikos centro, vystymo strategijos   
B8‑0545/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją „ES ir Afrikos strategija: paspirtis vystymuisi“(1) ir Europos Komisijos komunikatą „Naujas Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų kūrimo aljansas“ (COM(2018)643 final), ypač atsižvelgiant į vadinamąjį ES išorės investicijų planą Afrikai;

A.  pabrėždamas, kad Sicilija, kurios plotas – 25 426 km² ir kurioje gyvena daugiau nei 5 milijonai žmonių, yra didžiausia Viduržemio jūros sala, esanti per vidurį tarp Gibraltaro ir Sueco kanalo;

B.  primindamas, kad pagrindinių emigracijos priežasčių šalinimas labai ir tiesiogiai priklauso nuo Afrikos žemyno stabilumo ir ekonominio vystymosi;

C.  kadangi šiuo metu ES yra pagrindinė Afrikos prekybos partnerė, pagrindinė investuotoja Afrikos žemyne ir svarbiausia šioje pasaulio dalyje gaminamų prekių paskirties rinka ir kadangi skaičiuojama, kad iki 2050 m. Afrikoje gyvens 2,5 mlrd. žmonių;

1.  ragina Europos Komisiją imtis priemonių, kuriomis Sicilija būtų vystoma kaip pagrindinis ES prekybos su Afrika logistikos centras.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0448.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika