Ontwerpresolutie - B8-0545/2018Ontwerpresolutie
B8-0545/2018

ONTWERPRESOLUTIE over een strategie om van Sicilië het voornaamste logistieke centrum van de EU te maken voor de handel met Afrika

11.11.2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Innocenzo Leontini

B8‑0545/2018

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een strategie om van Sicilië het voornaamste logistieke centrum van de EU te maken voor de handel met Afrika

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

–   gezien zijn resolutie van 16 november 2017 over de strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling[1], de mededeling van de Commissie over een nieuwe Afrikaans-Europese alliantie voor duurzame investeringen en banen (COM(2018) 643 final), en met name het zogeheten "Europees plan voor externe investeringen",

A.  onderstrepend dat Sicilië, met een oppervlakte van 25 426 km2 en meer dan 5 miljoen inwoners, het grootste eiland van de Middellandse Zee is en centraal gelegen ligt tussen Gibraltar en het Suezkanaal;

B.  eraan herinnerend dat een succesvolle aanpak van de onderliggende oorzaken van migratie sterk en rechtstreeks afhangt van de stabiliteit en economische ontwikkeling op het Afrikaanse continent;

C.  overwegende dat de EU op dit moment de voornaamste handelspartner van Afrika, de voornaamste investeerder in het Afrikaanse continent en de belangrijkste afzetmarkt voor aldaar geproduceerde producten is, en dat er tegen 2050 naar schatting 2,5 miljard mensen zullen wonen in Afrika;

1.  verzoekt de Europese Commissie maatregelen te nemen om van Sicilië het voornaamste logistieke centrum van de EU te maken voor de handel met Afrika.

Laatst bijgewerkt op: 5 december 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid