Návrh uznesenia - B8-0545/2018Návrh uznesenia
B8-0545/2018

NÁVRH UZNESENIA o stratégii rozvoja Sicílie ako hlavného logistického uzla EÚ pre obchodovanie s Afrikou

11.11.2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Innocenzo Leontini

B8‑0545/2018

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o stratégii rozvoja Sicílie ako hlavného logistického uzla EÚ pre obchodovanie s Afrikou

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2017 o stratégii EÚ a Afriky: podpora rozvoja[1] a oznámenie Európskej komisie o novej africko-európskej aliancii pre udržateľné investície a pracovné miesta (COM(2018)0643 final) s osobitným dôrazom na tzv. investičný plán EÚ pre Afriku,

A.  keďže Sicília je s rozlohou 25 426 km² a počtom obyvateľov prevyšujúcim 5 miliónov najväčším ostrovom Stredozemného mora a nachádza sa v polovičnej vzdialenosti medzi Gibraltárom a Suezským prieplavom;

B.  keďže riešenie základných príčin vysťahovalectva úzko a priamo súvisí so stabilitou a s hospodárskym rozvojom afrického kontinentu;

C.  keďže EÚ je v súčasnosti hlavným obchodným partnerom Afriky, najväčším investorom na africkom kontinente, ako aj najdôležitejším cieľovým trhom pre výrobky vyrobené v tejto časti sveta a keďže sa predpokladá, že do roku 2050 bude v Afrike 2,5 miliardy obyvateľov;

1.  žiada Európsku komisiu, aby vykonala opatrenia v záujme rozvoja Sicílie ako hlavného logistického uzla EÚ pre obchodovanie s Afrikou.

Posledná úprava: 5. decembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia