Ontwerpresolutie - B8-0549/2018Ontwerpresolutie
B8-0549/2018

ONTWERPRESOLUTIE over de bescherming van de houtsector

16.11.2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Mara Bizzotto

B8‑0549/2018

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bescherming van de houtsector

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de houtverwerkende industrie voor veel Italiaanse en Europese regio's een belangrijke sector is;

B.  overwegende dat veel Italiaanse regio's in de periode eind oktober/begin november 2018 getroffen zijn door uitzonderlijke weersomstandigheden, waarbij volledige bossen zijn vernietigd, met name in de regio's Veneto, Friuli-Venezia Giulia en Trentino-AltoAdige, met hinder en ernstige schade tot gevolg;

C.  overwegende dat de handelaren en brancheorganisaties in de houtsector bezorgd zijn over de mogelijke instorting van de prijs van Italiaans hout en derhalve samen met de regionale en plaatselijke besturen en de berggemeenschappen de EU hebben verzocht om buitengewone maatregelen te nemen om deze sector, die van cruciaal belang is voor de economie van de bergstreken, te beschermen;

1.  verzoekt de Commissie haar steun te geven aan de instelling van een buitengewoon fonds voor de houtsector, ter ondersteuning van de economie van de regio's die getroffen zijn door het noodweer in Italië;

2.  verzoekt de Commissie de regio's Veneto, Friuli-Venezia Giulia en Trentino-Alto Adige te ondersteunen bij de uitvoering van maatregelen voor de beveiliging en de herbebossing van de gebieden die getroffen zijn door de recente rampzalige weersomstandigheden.

Laatst bijgewerkt op: 7 december 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid