Ontwerpresolutie - B8-0550/2018Ontwerpresolutie
B8-0550/2018

ONTWERPRESOLUTIE over het "poolvos"-label

23.11.2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

Dominique Martin

B8‑0550/2018

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het "poolvos"-label

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat er in april 2018 in de Europese Unie 17 miljoen werkzoekenden waren[1] en dat hun terugkeer op de arbeidsmarkt onder meer afhangt van de blijvende aanwezigheid van de productiesector in Europa;

B.  overwegende dat de Europese Unie in 2017 voor 2 200 miljard EUR aan goederen en diensten heeft geïmporteerd[2];

C.  overwegend dat één vrachtschip dat de oceanen oversteekt, evenveel uitstoot als ongeveer 50 miljoen auto's[3];

D.  overwegende dat de poolvos en de ringelrob in de Sommebaai twee soorten zijn die worden bedreigd door de opwarming van de aarde[4];

E.  overwegende dat de energie-etikettering[5], die de Europese consument in staat stelt om aan de hand van een eenvoudig systeem (de aanwezigheid van een kleur, gaande van donkergroen tot rood, of van letters, gaande van A tot G, op het etiket), bewuste en weloverwogen keuzes te maken, een succes is, en dat dit ook het geval is voor andere beleidsprikkels;

1.  vraagt de Commissie een eenvoudig etiketteringssysteem uit te werken (groen, oranje of rood merkteken) waarmee de afstand wordt aangegeven tussen de plaats van productie en de consument (EU, > 1 000 km, > 5 000 km);

2.  vraagt de Commissie voor te stellen dat bedrijven vanaf 1 juli 2019 vrijwillig aan dit etiketteringssysteem kunnen deelnemen, en het systeem 18 maanden later verplicht te maken.

Laatst bijgewerkt op: 4 december 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid