Procedură : 2018/2900(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0551/2018

Texte depuse :

B8-0551/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/11/2018 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0475

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 392kWORD 49k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0551/2018
27.11.2018
PE631.544v01-00
 
B8-0551/2018

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare (2018/2900(RSP))


Markus Ferber, Dariusz Rosati în numele Grupului PPE
Nils Torvalds în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la scandalul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare (2018/2900(RSP))  
B8‑0551/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva 2014/107/UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal(1) (DAC 2),

–  având în vedere Directiva (UE) 2018/822 a Consiliului din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării(2) (DAC 6),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât „Cum-Ex” denotă practica efectuării de operațiuni cu titluri de valoare astfel încât se maschează identitatea deținătorului real și le permite ambelor părți implicate să solicite reduceri fiscale pentru impozitul aplicat câștigurilor de capital care a fost plătit o singură dată;

B.  întrucât scandalul Cum-Ex a fost dezvăluit publicului în urma unei anchete la care au colaborat o serie de organe de presă europene din 12 țări și la care au participat 38 de reporteri;

C.  întrucât, potrivit relatărilor, această schemă a determinat pierderea a până la 55,2 miliarde EUR sub formă de venituri fiscale în 11 state membre;

D.  întrucât schemele Cum-Ex poartă unele caracteristici ale fraudei fiscale, însă nu prezintă dovezi clare privind încălcarea legislației interne sau a celei de la nivelul UE;

E.  întrucât, începând cu septembrie 2017, cea de-a doua Directivă privind cooperarea administrativă (DAC 2) obligă statele membre ale UE să obțină informații de la instituțiile lor financiare și să facă schimb de aceste informații în fiecare an cu statele membre în care sunt stabiliți contribuabilii;

F.  întrucât, în conformitate cu cea de-a șasea Directivă privind cooperarea administrativă (DAC 6), orice persoană care elaborează, comercializează, organizează, pune la dispoziție pentru utilizare sau gestionează realizarea în practică a unui mecanism transfrontalier care face obiectul obligațiilor de raportare și care îndeplinește anumite caracteristici prestabilite are obligația de a raporta aceste mecanisme autorităților fiscale naționale;

G.  întrucât mandatul Comisiei speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale (TAX3) vizează în mod explicit orice evoluție pertinentă ce are loc în cursul mandatului său și care intră în sfera de competențe a comisiei,

1.  este profund îngrijorat de pierderile aduse la cunoștința publicului, suportate de statele membre sub formă de pierderi de venituri fiscale ce se ridică până la 55,2 miliarde EUR, potrivit unor estimări ale mass-mediei, fapt ce reprezintă o lovitură pentru economia socială de piață a UE;

2.  invită instituțiile naționale și europene competente să ancheteze acest caz și să determine dacă a fost încălcată legislația internă sau legislația UE;

3.  atrage atenția asupra faptului că aceste dezvăluiri nu afectează stabilitatea sistemului financiar al UE;

4.  invită statele membre să pună în practică efectiv schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal;

5.  invită autoritățile fiscale naționale să valorifice pe deplin dispozițiile directivei DAC 6 în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la mecanismele transfrontaliere care fac obiectul raportării;

6.  invită comisia specială TAX3 să desfășoare o evaluare proprie a dezvăluirilor legate de cazul Cum-Ex și să includă constatările, precum și eventualele recomandări ce se impun în raportul său final;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 

(1)

JO L 359, 16.12.2014, p. 1.

(2)

JO L 139, 5.6.2018, p. 1.

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate