Postopek : 2018/2900(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0551/2018

Predložena besedila :

B8-0551/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0475

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 318kWORD 48k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0551/2018
27.11.2018
PE631.544v01-00
 
B8-0551/2018

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o aferi „Cum-ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru (2018/2900(RSP))


Markus Ferber, Dariusz Rosati v imenu skupine PPE
Nils Torvalds v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o aferi „Cum-ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru (2018/2900(RSP))  
B8-0551/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja(1) (DAC2),

–  ob upoštevanju Direktive Sveta (EU) 2018/822 z dne 25. maja 2018 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča(2) (DAC6),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker se cum-ex nanaša na prakso trgovanja z delnicami na način, da se prikrije identiteta dejanskega lastnika in omogoči obema udeleženima stranema, da zahtevata vračilo davka na kapitalski dobiček, ki pa je bil plačan samo enkrat;

B.  ker je bila afera cum-ex razkrita javnosti prek skupne preiskave, v kateri je sodelovalo več evropskih medijskih hiš v 12 državah in 38 novinarjev;

C.  ker se poroča, da je 11 držav članic zaradi te sheme izgubilo do 55,2 milijarde EUR davčnih prihodkov;

D.  ker ima shema cum-ex nekatere značilnosti davčne goljufije, ni pa jasnih dokazov o kršitvi nacionalnega prava ali prava EU;

E.  ker od septembra 2017 druga direktiva o upravnem sodelovanju (DAC2) določa, da morajo države članice EU pridobiti informacije od svojih finančnih institucij in jih enkrat na leto izmenjati z državo članico prebivanja davkoplačevalcev;

F.  ker šesta direktiva o upravnem sodelovanju (DAC6) določa, da vsaka oseba, ki oblikuje, trži, organizira, daje na voljo za uporabo ali upravlja izvajanje čezmejnega aranžmaja, o katerem se poroča in ki izpolnjuje vnaprej določene prepoznavne značilnosti, nacionalnim davčnim organom o takih aranžmajih poroča;

G.  ker mandat Posebnega odbora o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (TAX3) izrecno vključuje vse pomembne dogodke v pristojnosti odbora, ki se pojavijo med njegovim mandatom;

1.  je zelo zaskrbljen zaradi javnih poročil o izgubah pri davčnih prihodkih držav članic, ki po ocenah nekaterih medijev znašajo kar 55,2 milijardi EUR, kar je hud udarec za evropsko socialno tržno gospodarstvo;

2.  poziva ustrezne nacionalne institucije in institucije EU, naj preiščejo, ali je mogoče ugotoviti kršitev nacionalnega prava oziroma prava EU;

3.  poudarja, da ta razkritja ne vplivajo na stabilnost finančnega sistema EU;

4.  poziva države članice, naj dejansko izvajajo obvezno avtomatično izmenjavo informacij na področju obdavčenja;

5.  poziva nacionalne davčne organe, naj v celoti izkoristijo možnosti direktive DAC6 glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča;

6.  poziva Posebni odbor TAX3, naj izvede lastno oceno razkritij afere cum-ex in vključi ugotovitve in vsa ustrezna priporočila v svoje končno poročilo;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 359, 16.12.2014, str. 1.

(2)

UL L 139, 5.6.2018 str. 1.

Zadnja posodobitev: 29. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov