Postupak : 2018/2903(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0557/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0557/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0511

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 261kWORD 54k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.568v01-00
 
B8-0557/2018

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o paketu mjera za jedinstveno tržište (2018/2903(RSP))


Dita Charanzová u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o paketu mjera za jedinstveno tržište (2018/2903(RSP))  
B8‑0557/2018

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 28. listopada 2015. naslovljenu „Poboljšanje jedinstvenog tržišta: više prilika za ljude i poduzeća” (COM(2015) 0550),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 28. listopada 2015. naslovljen „Izvješće o integraciji jedinstvenog tržišta i konkurentnosti u EU-u i državama članicama” (SWD(2015)0203),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 6. svibnja 2015. naslovljenu „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu” (COM(2015)0192),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 13. travnja 2011. naslovljenu „Akt o jedinstvenom tržištu: dvanaest poluga za stimuliranje rasta i jačanje povjerenja – zajedničkim radom do stvaranja novog rasta” (COM(2011)0206),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 3. listopada 2012. naslovljenu „Akt o jedinstvenom tržištu II. – Zajedno za novi rast” (COM(2012)0573),

–  uzimajući u obzir izvješće Marija Montija od 9. svibnja 2010. upućeno predsjedniku Komisije i naslovljeno „Nova strategija za jedinstveno tržište – na usluzi europskom gospodarstvu i društvu”,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 11. ožujka 2015. o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2015.(1),

–  uzimajući u obzir studiju iz rujna 2014. koju je naručio Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača nazvanu „Cijena nedjelovanja na europskoj razini na jedinstvenom tržištu”,

–  uzimajući u obzir studiju iz siječnja 2016. koju je naručio Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača nazvanu „Strategija za dovršetak procesa stvaranja jedinstvenog tržišta: bonus od bilijun eura”,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju iz svibnja 2016. o strategiji jedinstvenog tržišta(2) sastavljenu na temelju izvješća Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Jedinstvenim europskim aktom za dovršetak procesa stvaranja jedinstvenog tržišta utvrđen rok od 31. prosinca 1992.; budući da 25 godina nakon toga Unija mora na najvišoj razini ponovno potvrditi tu obvezu kako bi odgovorila na izazove u sektoru usluga, kružnom gospodarstvu i jedinstvenom digitalnom tržištu;

B.  budući da je jedinstveno tržište uvijek bilo i bit će temelj europskog gospodarskog uspjeha, okosnica europske integracije i pokretač rasta i zapošljavanja;

C.  budući da se potencijal jedinstvenog tržišta ne iskorištava u potpunosti;

D.  budući da prema istraživanju koje je proveo sam Parlament očekivana dobit od dovršetka procesa stvaranja jedinstvenog tržišta iznosi jedan bilijun eura;

E.  budući da je potreban strateški pristup i budući da bi odgovor na postojeće izazove trebao biti i političke i tehničke naravi;

F.  budući da nedavni znakovi prenošenja propisa u nacionalne pravne sustave nisu ohrabrujući; budući da je, prema komunikaciji Komisije od 22. studenog 2018. naslovljenoj „Jedinstveno tržište u svijetu koji se mijenja: Iznimna prednost koja zahtijeva obnovljeni politički angažman” (COM (2018) 0772), deficit u prenošenju 16 direktiva u nacionalna zakonodavstva koje su se trebale prenijeti između prosinca 2017. i svibnja 2018. u lipnju 2018. iznosio 25 %; budući da je u slučaju triju direktiva o javnoj nabavi koje su se u nacionalne pravne sustave trebale prenijeti do travnja 2016. Komisija morala pokrenuti 58 postupaka radi utvrđivanje povrede prava protiv 21 države članice zbog izostanka obavijesti i o kakvim mjerama prenošenja, od kojih su tri još u tijeku;

1.  pozdravlja opće ciljeve komunikacije Komisije „Jedinstveno tržište u svijetu koji se mijenja” samo nekoliko mjeseci prije europskih izbora 2019. i za 25. godišnjicu jedinstvenog tržišta;

2.  naglašava da je funkcionalno jedinstveno tržište jedan od osnovnih temelja Europske unije te da bi se produbljivanje jedinstvenog tržišta stoga trebalo ponovno uvrstiti među prioritete političkog programa, s obzirom na to da ono doprinosi slobodi, mogućnostima i prosperitetu Europe i da donosi korist za više od 500 milijuna europskih građana i više od 21 milijun malih i srednjih poduzeća;

3.  svjestan je da se, iako su mnogi prijedlozi za daljnji razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta već usvojeni, npr. prijedlozi o geografskom blokiranju, Zakoniku elektroničkih komunikacija, Uredbi o jedinstvenom telekomunikacijskom tržištu, što uključuje naknade za roaming, i slobodnom protoku neosobnih podataka, o važnim prijedlozima, primjerice o digitalnim ugovorima, još pregovara; poziva institucije EU-a da nastave s pregovorima i postignu dogovor kako bi se potrošačima koji kupuju digitalni sadržaj pružila slična razina zaštite kao i potrošačima koji kupuju materijalna dobra;

4.  vrlo je zabrinut zbog činjenice da je nekoliko zakonodavnih inicijativa u potpunosti blokirano u Vijeću koje ne uspijeva usvojiti stajalište o prijedlozima Komisije koji su doneseni prije šest godina, kao što je onaj o direktivi o pojednostavljenju prijenosa motornih vozila registriranih u drugoj državi članici; poziva Vijeće da provede potrebne unutarnje reforme kako bi se okončala ta situacija, koja šteti i našim građanima i poduzećima;

5.  poziva Vijeće da djeluje brzo kako bi se do kraja ožujka 2019. donijele zakonodavne inicijative u okviru strategije jedinstvenog tržišta i strategije jedinstvenog digitalnog tržišta;

6.  naglašava hitnu potrebu za uklanjanjem preostalih prepreka jedinstvenom tržištu kako bi se postigli opipljivi i brzi rezultati u smislu rasta, inovacija, otvaranja radnih mjesta, mogućnosti izbora za potrošače i novih poslovnih modela;

7.  naglašava da, usprkos ukidanju carinskih prepreka na jedinstvenom tržištu, i dalje postoji velik broj raznih nepotrebnih necarinskih prepreka; ističe da su za jačanje jedinstvenog tržišta potrebne hitne mjere i na razini EU-a i na nacionalnoj razini kako bi se riješilo pitanje nepotrebnih prepreka;

8.  smatra da je za dublju integraciju danas potrebna veća politička hrabrost i predanost nego prije 25 godina i veći napori kako bi se premostila razlika između retorike i provedbe;

9.  uvjeren je da su za dublju integraciju ključni jednaki uvjeti za sve i ista pravila za sve sudionike u svim državama članicama;

10.  napominje da, prema komunikaciji Komisije o strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu, samo 7 % malih i srednjih poduzeća svoju robu i usluge na internetu nudi kupcima u drugim državama članicama, a samo 15 % potrošača koristi tu mogućnost, te dodaje da bi se dovršetkom procesa uspostave jedinstvenog digitalnog tržišta moglo zaraditi više od 415 milijardi EUR i otvoriti mnoga radna mjesta ako bi EU iskoristio svoj puni potencijal u tom području;

11.  odlučno poziva da se ukine zastarjelo odvajanje „digitalnog” jedinstvenog tržišta od „nedigitalnog” jedinstvenog tržišta jer su digitalna rješenja neizostavan dio modernog gospodarstva i proizvoda i usluga koje ono nudi i jer bi svaki kutak jedinstvenog tržišta trebao biti digitalno prilagođen;

12.  smatra da je za obranu i produbljivanje jedinstvenog tržišta od ključne važnosti snažno braniti četiri slobode, a to su sloboda kretanja ljudi, usluga, proizvoda i kapitala, i fizički i na internetu, te da svi akteri u Uniji moraju postupati u skladu sa zajednički dogovorenim pravilima;

13.  naglašava da Unija mora raditi na tome da slobodno kretanje usluga ima istu prednost kao i slobodno kretanje robe na jedinstvenom tržištu; ističe da je, unatoč Direktivi o uslugama, slobodno kretanje usluga znatno manje razvijeno nego slobodno kretanje robe;

14.  ističe da bi novo zakonodavstvo trebalo dosljedno odražavati ambicije u pogledu tržišne integracije, potrebu za smanjenjem regulatornih i administrativnih prepreka i za otpornošću na promjene u budućnosti;

15.  podsjeća da se jednim pravilom usklađenim na razini EU-a općenito smanjuju administrativna opterećenja u svim državama članicama jer se njime zamjenjuje 28 različitih pravila na jedinstvenom tržištu; ističe da bi se Unija trebala odupirati fragmentiranosti unutar svojih granica na isti način na koji se opire protekcionizmu izvan EU-a;

16.  ističe da je jedinstveno tržište sve više pod pritiskom koji stvaraju nacionalna pravila koja su u suprotnosti s načelima jedinstvenog tržišta EU-a, posebno pravila na nacionalnoj razini koja utječu na slobodno kretanje robe i usluga; ističe primjere dodatnih zahtjeva i administrativnog opterećenja koje nacionalne i podnacionalne vlasti ponekad nameću i koji su izvan okvira mjera koje proizlaze iz odredbi na razini EU-a ili na nacionalnoj razini;

17.  naglašava da je važno osigurati da pravila donesu rezultate u praksi: građani i poduzeća mogu uživati u brojnim prednostima jedinstvenog tržišta samo ako pravila o kojima je postignut zajednički dogovor funkcioniraju u praksi;

18.  potiče Komisiju da bolje iskoristi postojeće instrumente kako bi poduzela mjere protiv nacionalnih pravila koji dovode u pitanje jedinstveno tržište;

19.  potvrđuje da bi infrastrukturu za upravljanje jedinstvenim tržištem trebalo znatno ojačati kako bi se zajamčili djelotvorni mehanizmi praćenja i otkrivanja neodgovarajućeg prenošenja zakonodavstva o jedinstvenom tržištu u nacionalne pravne sustave ili njegove neodgovarajuće provedbe i primjene, čime bi se osigurala primjena postupaka radi povrede prava ondje gdje je to potrebno;

20.  snažno podupire poziv Komisije Europskom vijeću da na razini čelnika država ili vlada predvidi temeljitu raspravu o jedinstvenom tržištu u svim njegovim dimenzijama s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta za djelovanje i prikladnih mehanizama koji će odgovarati prijeko potrebnoj obnovi političke predanosti jedinstvenom tržištu;

21.  traži od Europskog vijeća da se obveže na preuzimanje nove obveze dovršenja procesa stvaranja jedinstvenog tržišta do 2025., što će uključivati novi obvezujući vremenski raspored za djelovanje, kao što su to europski čelnici učinili 1985.;

22.  izražava žaljenje zbog činjenice što je Komisija niz zakonodavnih inicijativa predstavila prekasno da bi suzakonodavci mogli valjano raditi na njima i usvojiti ih prije isteka ovog mandata;

23.  s obzirom na predstojeće političko razdoblje 2019. – 2024., odlučno poziva sljedeću Komisiju da ambiciozno planira mjere u okviru jedinstvenog tržišta i pravodobno predstavi zakonodavne prijedloge kako bi oba suzakonodavca mogla imati dovoljno vremena da ih ispitaju i, ako je to prikladno, usvoje;

24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

(1)

SL C 316, 30.8.2016., str. 98.

(2)

SL C 76, 28.2.2018., str. 112.

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti