Postupak : 2018/2903(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0558/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0558/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0511

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 264kWORD 51k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.569v01-00
 
B8-0558/2018

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o paketu za jedinstveno tržište (2018/2903(RSP))


Andreas Schwab u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o paketu za jedinstveno tržište (2018/2903(RSP))  
B8‑0558/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 28. listopada 2015. naslovljenu „Poboljšanje jedinstvenog tržišta: više prilika za ljude i poduzeća” (COM(2015)0550),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 28. listopada 2015. naslovljen „Izvješće o integraciji jedinstvenog tržišta i konkurentnosti u EU-u i državama članicama” (SWD(2015)0203),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 6. svibnja 2015. naslovljenu „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu” (COM(2015)0192),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 13. travnja 2011. naslovljenu „Akt o jedinstvenom tržištu – dvanaest poluga za stimuliranje rasta i jačanje povjerenja: zajedničkim radom do stvaranja novog rasta” (COM(2011)0206),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 3. listopada 2012. naslovljenu „čvrsto ugrađeni u pravni okvir” (COM(2012)0573),

–  uzimajući u obzir izvješće Marija Montija od 9. svibnja 2010. upućeno predsjedniku Komisije i naslovljeno „Nova strategija za jedinstveno tržište  na usluzi europskom gospodarstvu i društvu”,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. ožujka 2015. o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2015.(1),

–  uzimajući u obzir svoju studiju iz rujna 2014., koju je naručio Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, naslovljenu „Trošak ne-Europe na jedinstvenom tržištu”,

–  uzimajući u obzir svoju studiju iz siječnja 2016., koju je naručio Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, naslovljenu „Strategija za dovršenje jedinstvenog tržišta: bonus od bilijun eura”,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. svibnja 2016. o necarinskim preprekama na jedinstvenom tržištu(2), na temelju izvješća Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. svibnja 2016. o strategiji jedinstvenog tržišta(3), na temelju izvješća Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 10. svibnja 2017. naslovljenu „Preispitivanje provedbe Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na sredini provedbenog razdoblja – Povezano jedinstveno digitalno tržište za sveˮ (COM(2017)0228),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 22. studenoga 2018. naslovljenu „Jedinstveno tržište u svijetu koji se mijenja – Iznimna prednost koja zahtijeva obnovljeni politički angažman” (COM(2018)0772),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je jedinstveno tržište bilo i ostaje osnova za europski gospodarski uspjeh, temelj europske integracije te pokretač rasta i radnih mjesta;

B.  budući da se još u potpunosti ne iskorištava potencijal jedinstvenog tržišta;

C.  budući da prema vlastitom istraživanju Parlamenta očekivana dobit od dovršetka jedinstvenog tržišta iznosi 1 bilijun eura;

D.  budući da je potreban strateški pristup te budući da bi odgovor na postojeće izazove trebao biti i političke i tehničke naravi;

1.  pozdravlja opći cilj komunikacije Komisije o jedinstvenom tržištu u svijetu koji se mijenja, objavljene samo par mjeseci prije europskih izbora 2019. i na 25. obljetnicu jedinstvenog tržišta;

2.  iako sam gospodarski element ne može biti dovoljan, naglašava da je jedinstveno tržište koje dobro funkcionira jedan od stupova Europske unije i da je stoga produbljivanje jedinstvenog tržišta potrebno ponovno uvrstiti među prioritete političkog programa jer omogućuje slobodu, prilike i blagostanje za Europu i donosi koristi za više od 500 milijuna Europljana i više od 21 milijun malih i srednjih poduzeća;

3.  naglašava hitnu potrebu da se uklone preostale prepreke jedinstvenom tržištu kako bi se postigli konkretni i brzi rezultati u pogledu rasta, inovacija, otvaranja radnih mjesta, izbora potrošača i novih poslovnih modela;

4.  smatra da su za dublju integraciju jedinstvenog tržišta potrebne veća politička hrabrost i predanost nego prije 25 godina i da je potrebno uložiti veće napore da bi se premostio jaz između obećanja i ispunjenja;

5.  uvjeren je da su jednaki uvjeti ključni za postizanje dublje integracije, s jednakom pravilima za sve dionike u svim državama članicama;

6.  napominje da samo 7 % MSP-ova nudi robu i usluge na internetu kupcima u drugim državama članicama i da samo 15 % kupaca koristi tu mogućnost te ističe da bi se dovršetkom jedinstvenog digitalnog tržišta moglo ostvariti 415 milijardi EUR i stvoriti mnogo radnih mjesta iskoristi li EU svoj puni potencijal u tom području;

7.  poziva na to da se prekine zastarjelo odvajanje „digitalnog” jedinstvenog tržišta od jedinstvenog tržišta „izvan interneta” jer su digitalna rješenja nezaobilazan dio modernog gospodarstva te proizvoda i usluga koje pruža i svaki dio jedinstvenog tržišta treba biti digitalno primjeren;

8.  smatra da je za obranu i produbljivanje jedinstvenog tržišta ključno snažno braniti četiri slobode, odnosno slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala, i fizičko i na internetu, te naglašava da svi dionici EU-a trebaju poštovati zajednički dogovorena pravila;

9.  ističe da novo zakonodavstvo treba dosljedno odražavati cilj ostvarenja tržišne integracije, potrebu smanjenja regulatornih i administrativnih prepreka te mora biti održivo u budućnosti;

10.  podsjeća da se jednim usklađenim pravilom na razini EU-a smanjuje administrativno opterećenje u svim državama članicama jer se njime zamjenjuje 28 različitih pravila na jedinstvenom tržištu; naglašava da se EU, jednako kao što se odupire protekcionizmu izvan EU-a, treba odupirati i rascjepkanosti unutar svojih granica;

11.  ističe činjenicu da je jedinstveno tržište izloženo sve većem pritisku nacionalnih pravila koja su u suprotnosti s pravom EU-a, osobito pravila na nacionalnoj razini koja utječu na slobodno kretanje robe i usluga (na primjer prekomjernim propisivanjem);

12.  naglašava da je važno osigurati da se pravila ostvaruju u praksi: građani i poduzeća mogu imati korist od višestrukih prednosti jedinstvenog tržišta samo ako pravila koja su zajedno dogovorena doista funkcioniraju u praksi;

13.  poziva Komisiju da bolje iskoristi postojeće instrumente kako bi poduzela mjere protiv nacionalnih pravila koja ugrožavaju jedinstveno tržište;

14.  priznaje da je upravljačku strukturu jedinstvenog tržišta potrebno pojačati kako bi se zajamčili djelotvorni mehanizmi za praćenje i otkrilo nepravilno prenošenje zakonodavstva o jedinstvenom tržištu ili njegova nepravilna provedba i primjena, osiguravajući time da se po potrebi primjenjuju postupci zbog povrede;

15.  snažno podupire poziv Komisije Europskom vijeću da temeljitu raspravu na razini šefova država ili vlada posveti jedinstvenom tržištu u svim njegovim dimenzijama, u cilju utvrđivanja zajedničkih prioriteta za mjere i prikladnih mehanizama koji će odgovarati prijeko potrebnoj obnovljenoj političkoj predanosti jedinstvenom tržištu;

16.  potiče Komisiju da s obzirom na predstojeće političko mandatno razdoblje 2019.–2024. ambiciozno isplanira mjere za jedinstveno tržište i da pravodobno predstavi zakonodavne prijedloge kako bi oba suzakonodavca imala dovoljno vremena da ih ispitaju i, po potrebi, usvoje;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

(1)

SL C 316, 30.8.2016, str. 98.

(2)

SL C 76, 28.2.2018, str. 105.

(3)

SL C 76, 28.2.2018, str. 112.

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti