Postopek : 2018/2903(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0558/2018

Predložena besedila :

B8-0558/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0511

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 321kWORD 50k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.569v01-00
 
B8-0558/2018

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o svežnju za enotni trg (2018/2903(RSP))


Andreas Schwab v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta  o svežnju za enotni trg (2018/2903(RSP))  
B8-0558/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. oktobra 2015 z naslovom Izpopolnitev enotnega trga: več priložnosti za prebivalstvo in gospodarstvo (COM(2015)0550),

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 28. oktobra 2015 z naslovom Poročilo o povezovanju enotnega trga in konkurenčnosti v EU in njenih državah članicah (SWD(2015)0203),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. maja 2015 z naslovom Strategija za enotni digitalni trg za Evropo (COM(2015)0192),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. aprila 2011 z naslovom Akt za enotni trg – Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja – Skupaj za novo rast (COM(2011)0206),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. oktobra 2012 z naslovom Akt za enotni trg II – Skupaj za novo rast (COM(2012)0573),

–  ob upoštevanju poročila Maria Montija z dne 9. maja 2010 za predsednika Komisije z naslovom Nova strategija za enotni trg – V službi evropskega gospodarstva in družbe,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2015 o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra 2015(1),

–  ob upoštevanju študije iz septembra 2014, ki jo je naročil Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, z naslovom Stroški neukrepanja na ravni EU na enotnem trgu,

–  ob upoštevanju študije iz januarja 2016, ki jo je naročil Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, z naslovom Strategija za dokončanje enotnega trga: bonus v bilijonih evrov,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. maja 2016 o netarifnih ovirah na enotnem trgu(2), ki temelji na poročilu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. maja 2016 o strategiji za enotni trg(3), ki temelji na poročilu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. maja 2017 z naslovom Vmesni pregled izvajanja strategije za enotni digitalni trg – Povezani enotni digitalni trg za vse (COM(2017)0228),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. novembra 2018 z naslovom Enotni trg v spreminjajočem se svetu – Edinstveno sredstvo, ki potrebuje obnovljeno politično zavezo (COM (2018)0772),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je enotni trg bil in ostaja temelj gospodarskega uspeha Evrope, temeljni kamen evropske integracije ter gonilo rasti in delovnih mest;

B.  ker enotni trg ne izkorišča v celoti svojega potenciala;

C.  ker se v raziskavi Parlamenta ugotavlja, da se od dokončnega oblikovanja enotnega trga lahko pričakuje dobiček v višini bilijona evrov;

D.  ker je potreben strateški pristop in ker bi se morali na izzive odzvati s političnega in tehničnega vidika;

1.  pozdravlja splošne cilje sporočila Komisije z naslovom Enotni trg v spreminjajočem se svetu, objavljenega nekaj mesecev pred evropskimi volitvami leta 2019 in ob 25. obletnici enotnega trga;

2.  poudarja, da ekonomski element sicer sam po sebi ne zadošča, vendar je dobro delujoč enotni trg eden od osnovnih temeljev Evropske unije, in bi morali njegovo poglobitev znova postaviti na vrh političnega dnevnega reda, saj zagotavlja svobodo, priložnosti ter blagostanje v Evropi in koristi za več kot 500 milijonov Evropejcev ter več kot 21 milijonov malih in srednjih podjetij;

3.  poudarja, da je treba z enotnega trga nujno odpraviti preostale ovire, da bi dosegli konkretne in hitre rezultate na področju rasti, inovacij, ustvarjanja delovnih mest, izbire potrošnikov in novih poslovnih modelov;

4.  meni, da je za globlje povezovanje potrebnega več političnega poguma in zavezanosti kot pred 25 leti in več prizadevanj za zapolnitev vrzeli med besedami in dejanji;

5.  je tudi prepričan, da so za doseganje globljega povezovanja bistvenega pomena enaki predpisi za vse akterje v vseh državah članicah;

6.  ugotavlja, da le 7 % malih in srednjih podjetij ponuja blago in storitve potrošnikom v drugih državah članicah prek spleta in da le 15 % potrošnikov izkoristi to možnost, ter poudarja, da bi z dokončno vzpostavitvijo digitalnega trga lahko zaslužili 415 milijard EUR in da bi lahko ustvarili številna delovna mesta, če bo EU izkoristila ves svoj potencial na tem področju;

7.  poziva, naj se konča zastarelo ločevanje enotnega „digitalnega“ trga od enotnega „nespletnega“ trga, saj so digitalne rešitve nepogrešljiv del sodobnega gospodarstva ter proizvodov in storitev, ki jih zagotavlja, enotni trg pa bi moral biti v celoti prilagojen digitalnim izzivom;

8.  meni, da je za obrambo in poglobitev enotnega trga treba odločno braniti štiri svoboščine, to je prosti pretok oseb, storitev, proizvodov in kapitala, tako fizično kot prek spleta, ter poudarja, da morajo vsi akterji EU upoštevati skupno dogovorjena pravila;

9.  poudarja, da bi morala nova zakonodaja dosledno odražati ambicije na področju povezovanja enotnega trga, potrebo po zmanjšanju regulativnih in upravnih ovir ter potrebo po ustreznosti v prihodnosti;

10.  opozarja, da eno harmonizirano pravilo na ravni EU zmanjša upravna bremena v vseh državah članicah, saj nadomesti 28 različnih pravil na enotnem trgu; poudarja, da bi se morala EU upreti fragmentaciji znotraj svojih meja, tako kot se upira protekcionizmu zunaj EU;

11.  poudarja, da je enotni trg vse bolj pod pritiskom zaradi nacionalnih predpisov, ki so v nasprotju s pravom EU, zlasti predpisov na nacionalni ravni, ki vplivajo na prost pretok blaga in storitev (na primer s čezmernim urejanjem);

12.  poudarja, da je treba zagotoviti, da predpisi v praksi dosežejo svoj namen: državljani in podjetja lahko uživajo številne prednosti enotnega trga le, če predpisi, o katerih je bil dosežen skupen dogovor, delujejo tudi v praksi;

13.  poziva Komisijo, naj bolje izkoristi obstoječe instrumente za ukrepanje proti nacionalnim predpisom, ki ogrožajo enotni trg;

14.  priznava, da je očitno treba okrepiti strukturo za upravljanje enotnega trga, da se zagotovijo učinkoviti mehanizmi za spremljanje in odkrivanje neustreznega prenosa zakonodaje o enotnem trgu ali neustreznega izvajanja in uporabe, s čimer se zagotovi uporaba postopkov za ugotavljanje kršitev, kjer je to potrebno;

15.  odločno podpira poziv Komisije Evropskemu svetu, naj na ravni voditeljev držav ali vlad posveti poglobljeno razpravo vsem razsežnostim enotnega trga, da bi opredelil skupne prednostne naloge za ukrepe in ustrezne mehanizme za uskladitev prepotrebne obnovljene politične zavezanosti enotnemu trgu;

16.  poziva prihodnjo Komisijo, ob upoštevanju naslednjega političnega mandata 2019–2024, naj ambiciozno načrtuje ukrepe na področju enotnega trga in bolj pravočasno predstavlja zakonodajne predloge, da bosta imela oba sozakonodajalca dovolj časa, da jih preučita in sprejmeta, kjer je to primerno;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

 

(1)

UL C 316, 30.8.2016, str. 98.

(2)

UL C 76, 28.2.2018, str. 105.

(3)

UL C 76, 28.2.2018, str. 112.

Zadnja posodobitev: 10. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov