Postupak : 2018/2903(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0559/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0559/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 261kWORD 46k
5.12.2018
PE631.570v01-00
 
B8-0559/2018

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o paketu mjera za jedinstveno tržište (2018/2903(RSP))


Nicola Danti u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta o paketu mjera za jedinstveno tržište (2018/2903(RSP))  
B8‑0559/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 28. listopada 2015. naslovljenu „Poboljšanje jedinstvenog tržišta: više prilika za ljude i poduzeća” (COM(2015)0550),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 28. listopada 2015. naslovljen „Izvješće o integraciji jedinstvenog tržišta i konkurentnosti u EU-u i državama članicama” (SWD(2015)0203),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 6. svibnja 2015. naslovljenu „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu” (COM(2015)0192),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 19. siječnja 2016. naslovljenu „Prema jedinstvenom digitalnom tržištu”(1),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 13. travnja 2011. naslovljenu „Akt o jedinstvenom tržištu: dvanaest poluga za stimuliranje rasta i jačanje povjerenja – zajedničkim radom do stvaranja novog rasta” (COM(2011)0206),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 3. listopada 2012. naslovljenu „Akt o jedinstvenom tržištu II. – Zajedno za novi rast” (COM(2012)0573),

–  uzimajući u obzir izvješće Marija Montija od 9. svibnja 2010. upućeno predsjedniku Komisije i naslovljeno „Nova strategija za jedinstveno tržište  na usluzi europskom gospodarstvu i društvu”,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 11. ožujka 2015. o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2015.(2),

–  uzimajući u obzir studiju iz rujna 2014., koju je naručio Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, nazvanu „Cijena nedjelovanja na europskoj razini na jedinstvenom tržištu”,

–  uzimajući u obzir studiju iz siječnja 2016., koju je naručio Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, nazvanu „Strategija za dovršetak procesa stvaranja jedinstvenog tržišta: bonus od bilijun eura”,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju iz svibnja 2016. o strategiji jedinstvenog tržišta(3) sastavljenu na temelju izvješća Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je jedinstveno tržište bilo i moglo bi ostati čimbenik koji doprinosi europskom gospodarskom uspjehu, rastu i zaposlenosti, i jedan je od temelja europske integracije i europskog socijalnog tržišnog gospodarstva; budući da je to dodatno isticano tijekom nedavnih pregovora o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU-a;

B.  budući da prema vlastitom istraživanju Parlamenta očekivana dobit od dovršetka procesa stvaranja jedinstvenog tržišta iznosi 1 bilijun eura;

C.  budući da se jedinstveno tržište ne može razmatrati samo u gospodarskom smislu, nego se treba promatrati kao tržište koje je ugrađeno u širi pravni okvir kojim se građanima, radnicima, potrošačima, poduzetnicima i poduzećima dodjeljuju određena prava;

D.  budući da je potreban strateški, holistički i sveobuhvatan pristup; budući da odgovor na postojeće izazove treba biti u jednakoj mjeri političke koliko i tehničke naravi;

1.  pozdravlja opći cilj komunikacije Komisije naslovljene „Jedinstveno tržište u svijetu koji se mijenja: Iznimna prednost koja zahtijeva obnovljeni politički angažman”, objavljene nekoliko mjeseci prije europskih izbora 2019. i na 25. obljetnicu jedinstvenog tržišta;

2.  uvjeren je da je jedinstveno tržište koje dobro funkcionira jedan od stupova Europske unije i od najveće važnosti za očuvanje gospodarskog, socijalnog i kulturnog modela EU-a te za jačanje konkurentnosti Unije u smislu rasta, inovacija i otvaranja radnih mjesta;

3.  međutim, prepoznaje da je jedinstveno tržište, pored svojih pozitivnih aspekata, proizvelo i negativne učinke i da se trenutačno nalazi na prekretnici; smatra da su za dublju integraciju jedinstvenog tržišta potrebne veća politička hrabrost i predanost nego prije 25 godina, kao posljedica složenijeg ukupnog globalnog konteksta te naglašava da je potrebno uložiti veće napore u dovršetak procesa njegova stvaranja i povećanje njegove učinkovitosti; naglašava stoga da je produbljenje jedinstvenog tržišta potrebno ponovno uvrstiti među prioritete političkog programa;

4.  naglašava da je gospodarska razmatranja na jedinstvenom tržištu potrebno nadopuniti širom strukturom socijalnih pravila, pravima radnika, zaštitom potrošača, zakonodavstvom u području okoliša i zajedničkim fiskalnim politikama;

5.  smatra da je za jačanje i produbljivanje jedinstvenog tržišta i za olakšavanje daljnje suradnje na razini EU-a i među državama članicama ključno snažno braniti četiri slobode, a to su slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala, i fizički i na internetu;

6.  poziva da se ukine zastarjelo odvajanje „digitalnog” jedinstvenog tržišta od jedinstvenog tržišta „izvan interneta” jer su digitalna rješenja nezaobilazan dio modernog gospodarstva i jer bi svaki dio jedinstvenog tržišta trebao biti digitalno prilagođen;

7.  napominje da danas samo 8 % malih i srednjih poduzeća nudi robu i usluge na internetu i da samo 15 % potrošača iskorištava tu mogućnost; dodaje da bi dovršetak procesa stvaranja jedinstvenog tržišta mogao dovesti do znatnog gospodarskog rasta i otvaranja brojnih radnih mjesta iskoristi li se njegov puni potencijal; ističe da ti podaci jasno pokazuju da je potrebno hitno nastaviti raditi na ostvarenju potpune dostupnosti digitalne sfere za građane i poduzeća te na jačanju povjerenja potrošača u digitalnu dimenziju;

8.  traži od Komisije da ambicioznim prijedlozima nastavi raditi na dovršenju procesa stvaranja jedinstvenog digitalnog tržišta, u cilju uspostave modernih i djelotvornih zajedničkih pravila kako bi se zaštitilo potrošače, pomoglo javnim upravama, poboljšala konkurentnost europskih poduzeća i malih i srednjih poduzeća te stvorilo pošteno tržišno natjecanje;

9.  naglašava potrebu da se uklone neopravdane preostale prepreke jedinstvenom tržištu kako bi se postigli konkretni i brzi rezultati u pogledu rasta, inovacija, zaposlenosti, izbora za potrošače i novih poslovnih modela; uvjeren je da su ključni jednaki uvjeti za sve, s jednakim pravilima za sve slične dionike u svim državama članicama;

10.  prepoznaje da neopravdane i nerazmjerne nacionalne mjere, kao i neusklađene mjere, mogu ugroziti jedinstvo i djelotvornost jedinstvenog tržišta; međutim, podsjeća da određene mjere mogu biti opravdane i potrebne za zaštitu ciljeva od javnog interesa, među ostalim, kako bi se zaštitilo radnike, osigurala održivost i zaštitilo potrošače;

11.  traži od Komisije da iskoristi postojeće instrumente kako bi poduzela mjere protiv neopravdanih nacionalnih pravila koja ugrožavaju jedinstveno tržište i prepoznaje da je upravljačku infrastrukturu jedinstvenog tržišta potrebno pojačati kako bi se zajamčili dobri mehanizmi za praćenje i otkrilo nepravilno prenošenje ili primjena zakonodavstva o jedinstvenom tržištu u nacionalnim pravnim sustavima;

12.  naglašava da je važno zajamčiti da se pravilima ostvaruju praktični rezultati: građani i poduzeća mogu imati korist od višestrukih prednosti jedinstvenog tržišta samo ako pravila koja su zajedno dogovorena doista funkcioniraju na terenu i donose konkretnu dodanu vrijednost; podsjeća da glavni cilj uvođenja novih pravila treba biti njihova korist za građane;

13.  snažno podupire poziv Komisije Europskom vijeću da na razini čelnika država ili vlada predvidi temeljitu raspravu o jedinstvenom tržištu u svim njegovim dimenzijama s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta za konkretno djelovanje i prikladnih mehanizama koji će odgovarati prijeko potrebnoj obnovi političke predanosti jedinstvenom tržištu;

14.  potiče Komisiju da s obzirom na predstojeće političko mandatno razdoblje 2019. – 2024. ambiciozno isplanira mjere za jedinstveno tržište i da pravodobnije predstavi zakonodavne prijedloge kako bi obama suzakonodavcima omogućila dovoljno vremena da ih ispitaju i, po potrebi, usvoje; žali što je Komisija neke od ključnih zakonodavnih prijedloga u mandatnom razdoblju 2014. – 2019. predstavila tek nedavno, što je suzakonodavcima uvelike otežalo njihovo ispitivanje i usvajanje; žali zbog činjenice da Vijeće nije uspjelo postići dogovor o zajedničkom stajalištu o nekoliko ključnih zakonodavnih prijedloga, zbog čega su neke inicijative blokirane godinama, čineći time zakonodavni postupak neučinkovitim; podsjeća Komisiju i Vijeće na njihove odgovornosti, osobito prema građanima EU-a, poduzećima i lokalnim vlastima;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL C 11, 12.1.2018, str. 55.

(2)

SL C 316, 30.8.2016, str. 98.

(3)

SL C 76, 28.2.2018., str. 112.

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti