Postupak : 2018/2903(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0560/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0560/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 258kWORD 51k
5.12.2018
PE631.571v01-00
 
B8-0560/2018

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123.stavkom 2. Poslovnika


o paketu mjera za jedinstveno tržište (2018/2903(RSP))


Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o paketu mjera za jedinstveno tržište  (2018/2903(RSP))  
B8‑0560/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 22. studenoga 2018. naslovljenu „Jedinstveno tržište u svijetu koji se mijenja – Iznimna prednost koja zahtijeva obnovljeni politički angažman” (COM(2018)0772),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 28. listopada 2015. naslovljenu „Poboljšanje jedinstvenog tržišta: više prilika za ljude i poduzeća” (COM(2015)0550),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 28. listopada 2015. naslovljen „Izvješće o integraciji jedinstvenog tržišta i konkurentnosti u EU-u i državama članicama” (SWD(2015)0203),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 6. svibnja 2015. naslovljenu „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu” (COM(2015)0192),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 13. travnja 2011. naslovljenu „Akt o jedinstvenom tržištu – dvanaest poluga za stimuliranje rasta i jačanje povjerenja: zajedničkim radom do stvaranja novog rasta” (COM(2011)0206),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 3. listopada 2012. naslovljenu „Akt o jedinstvenom tržištu II. – Zajedno za novi rast” (COM(2012)0573),

–  uzimajući u obzir studiju iz rujna 2014., koju je naručio Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, nazvanu „Cijena nedjelovanja na europskoj razini na jedinstvenom tržištu”,

–  uzimajući u obzir studiju iz siječnja 2016., koju je naručio Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, nazvanu „Strategija za dovršetak procesa stvaranja jedinstvenog tržišta: bonus od bilijun eura”,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 11. ožujka 2015. o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2015.(1),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 12. travnja 2016. naslovljenu „Ususret boljem reguliranju jedinstvenog tržišta”(2),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 26. svibnja 2016. o strategiji jedinstvenog tržišta(3),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 26. svibnja 2016. o necarinskim preprekama na jedinstvenom tržištu(4),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je jedinstveno tržište u znatnoj mjeri pozitivno doprinijelo gospodarstvima država članica Europske unije, djelovalo kao pokretač rasta i zapošljavanja te podupiralo ulaganja u nacionalna gospodarstva;

B.  budući da potencijal jedinstvenog tržišta nije u potpunosti iskorišten jer i dalje postoje prepreke ulaganjima i prekograničnoj trgovini; budući da su te necarinske prepreke često rezultat protekcionizma i mogu biti vrlo neproporcionalne svojoj svrsi;

C.  budući da bi prema vlastitom istraživanju Parlamenta očekivana ekonomska dobit od dovršetka procesa stvaranja jedinstvenog tržišta mogla premašiti 1 bilijun eura u ukupnom povećanju BDP-a u Uniji, uključujući znatnu dobit u uslužnom sektoru;

D.  budući da je potreban strateški pristup i budući da bi odgovor na postojeće izazove trebao biti i političke i tehničke naravi;

E.  budući da samo 18 % europskih poduzeća u EU-u nudi robu i usluge na internetu i da samo 33 % potrošača kupuje na internetu;

1.  pozdravlja snažnu političku poruku i opće ciljeve istaknute u komunikaciji Komisije o jedinstvenom tržištu u svijetu koji se mijenja;

2.  žali zbog činjenice da mnogi „dovršetak procesa stvaranja jedinstvenog tržišta” smatraju tek zvučnom frazom, a ne ozbiljnim političkim prioritetom;

3.  ističe predanost Kluba zastupnika ECR-a projektu jedinstvenog tržišta i podupire iskreni pokušaj Komisije da potakne raspravu u tom području; žali zbog protekcionističkih pristupa koji se primjenjuju drugdje u europskim institucijama i koji samo štete njihovim sastavnicama;

4.  osobito smatra da neuspjeh u provedbi smislene reforme za dovršetak procesa stvaranja jedinstvenog tržišta u pogledu usluga odražava nespremnost nekih parlamentarnih zastupnika i država članica na iskrenu suradnju u cilju ostvarivanja slobode pružanja usluga;

5.  naglašava hitnu potrebu za uklanjanjem preostalih prepreka jedinstvenom tržištu kako bi se postigli opipljivi i brzi rezultati u smislu rasta, inovacija, otvaranja radnih mjesta, mogućnosti izbora za potrošače i novih poslovnih modela;

6.  ističe činjenicu da postojeće i novo zakonodavstvo mora biti primjereno svrsi, razmjerno i djelovati kao prilagodljiv i fleksibilan okvir za suočavanje s izazovima globalnog dinamičnog gospodarstva kojim se mogu podupirati rast i inovacije, pridonijeti poboljšanju konkurentnosti i produktivnosti te zajamčiti zaštita radnika;

7.  izražava zabrinutost zbog prakse nekih država članica koje nastoje „izvoziti” vlastite nacionalne propise i nametnuti ih drugim državama članicama kroz pravo EU-a; smatra da ta praksa nije „proeuropska”, već je drugi naziv za protekcionizam, te smatra da ona ne zadovoljava potrebu za prilagodljivim i fleksibilnim okvirom prikladnim za europsko jedinstveno tržište;

8.  smatra da se strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta još nije postigla znatna promjena koja je potrebna za prilagodbu europskih propisa mogućnostima koje može pružiti pristup digitalnom gospodarstvu usmjeren na inovacije i poduzetništvo;

9.  žali zbog nedostatka političkog vodstva u pogledu strategije jedinstvenog digitalnog tržišta i manjka ukupne dosljednosti velikog broja inicijativa u okviru strategije; nadalje, žali zbog činjenice da su suzakonodavci često radili „u izoliranosti” i donijeli zakonodavstvo koje je u sukobu s drugim propisima ili se s njima preklapa; sumnja da će doneseno zakonodavstvo učiniti jedinstveno tržište prikladnim za digitalno doba i žali zbog propuštenih prilika za modernizaciju prava Unije, npr. uvođenje e-oznaka;

10.  smatra da bi sljedeća Komisija trebala pregledati rezultate strategije jedinstvenog digitalnog tržišta i preispitati zastarjelo odvajanje „digitalnog” jedinstvenog tržišta od jedinstvenog tržišta „izvan interneta” jer su digitalna rješenja nezaobilazan dio modernog gospodarstva;

11.  naglašava činjenicu da je jedinstveno tržište izloženo sve većem pritisku nacionalnih pravila koja su u suprotnosti s pravom EU-a i ciljevima jedinstvenog tržišta, osobito pravila na nacionalnoj razini koja utječu na slobodno kretanje robe i usluga (na primjer prekomjernim propisivanjem);

12.  poziva Komisiju da bolje iskoristi postojeće instrumente kako bi poduzela mjere protiv nacionalnih pravila koja ugrožavaju jedinstveno tržište; u tom pogledu smatra da bi Komisija trebala predstaviti sveobuhvatni sustav postupaka radi utvrđivanja povrede prava tijekom prve dvije godine mandata sljedeće Komisije na temelju podataka dobivenih procjenama razmjernosti ili drugim analizama koje je provela;

13.  smatra da bi se dovršetkom zakonodavnog rada na prijedlogu o obavješćivanju u okviru Paketa o uslugama za 2017. ujedno pridonijelo naporima Komisije da poboljša provedbu;

14.  ističe činjenicu da je važno zajamčiti da zakonodavstvo ispunjava svoju svrhu: građani i poduzeća mogu imati višestruku korist od jedinstvenog tržišta samo ako su pravila koja su zajedno dogovorena praktična i provediva;

15.  snažno podupire poziv Komisije Vijeću da na razini čelnika država ili vlada predvidi temeljitu raspravu s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta i konkretnih mjera; smatra da je sudjelovanje država članica od samog početka ključno za osiguravanje potpore javnosti predloženim politikama Unije;

16.  potiče sljedeću Komisiju da ambiciozno isplanira mjere za jedinstveno tržište i da pravodobno predstavi zakonodavne prijedloge kako bi suzakonodavcima i nacionalnim parlamentima omogućila dovoljno vremena da ih preispitaju, revidiraju i usvoje;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL C 316, 30.8.2016, str. 98.

(2)

SL C 58, 15.2.2018, str. 48.

(3)

SL C 76, 28.2.2018., str. 112.

(4)

SL C 76, 28.2.2018, str. 105.

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti