Postopek : 2018/2903(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0560/2018

Predložena besedila :

B8-0560/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 321kWORD 50k
5.12.2018
PE631.571v01-00
 
B8-0560/2018

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o svežnju za enotni trg (2018/2903(RSP))


Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o svežnju za enotni trg (2018/2903(RSP))  
B8-0560/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. novembra 2018 z naslovom Enotni trg v spreminjajočem se svetu – Edinstveno sredstvo, ki potrebuje obnovljeno politično zavezanost (COM (2018)0772),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. oktobra 2015 z naslovom Izpopolnitev enotnega trga: več priložnosti za prebivalstvo in gospodarstvo (COM(2015)0550),

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 28. oktobra 2015 z naslovom Poročilo o povezovanju enotnega trga in konkurenčnosti v EU in njenih državah članicah (SWD(2015)0203),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. maja 2015 z naslovom Strategija za enotni digitalni trg za Evropo (COM(2015)0192),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. aprila 2011 z naslovom Akt za enotni trg – Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja – Skupaj za novo rast (COM(2011)0206),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. oktobra 2012 z naslovom Akt za enotni trg II – Skupaj za novo rast (COM(2012)0573),

–  ob upoštevanju študije iz septembra 2014, ki jo je naročil Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, z naslovom Stroški neukrepanja na ravni EU na enotnem trgu,

–  ob upoštevanju študije iz januarja 2016, ki jo je naročil Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, z naslovom Strategija za dokončanje enotnega trga: bonus v bilijonih evrov,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2015 o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra 2015(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. aprila 2016 z naslovom Boljšim predpisom enotnega trga naproti(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. maja 2016 o strategiji za enotni trg(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. maja 2016 o netarifnih ovirah na enotnem trgu(4),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je enotni trg zelo pozitivno prispeval h gospodarstvom držav članic Evropske unije, saj je gonilo rasti in ustvarjanja novih delovnih mest ter podpira naložbe v domača gospodarstva;

B.  ker enotni trg ne izkorišča v celoti svojega potenciala, saj ovire za naložbe in čezmejno trgovino še niso odpravljene; ker je pogosto gonilo za te netarifne ovire protekcionizem in ker so lahko izredno nesorazmerne glede na njihov izraženi namen;

C.  ker se z raziskavami Parlamenta ugotavlja, da se lahko od dokončanja enotnega trga pričakujejo gospodarske koristi, ki bi presegale bilijon evrov v povečanem skupnem BDP po vsej Uniji, vključno z znatnimi dobički v storitvenem sektorju;

D.  ker je potreben strateški pristop in bi moral biti odziv na izzive, s katerimi se sooča, tako politične kot tehnične narave;

E.  ker v EU samo 18 % evropskih podjetij ponuja blago in storitve na spletu in samo 33 % potrošnikov nakupuje prek spleta;

1.  pozdravlja močno politično sporočilo in splošne cilje sporočila Komisije o enotnem trgu v spreminjajočem se svetu;

2.  obžaluje dejstvo, da je za mnoge „dokončanje enotnega trga“ zgolj fraza, ne pa resna politična prednostna naloga;

3.  poudarja zavezanost skupine ECR projektu enotnega trga in podpira odkrit poskus Komisije, da bi razpravo na tem področju premaknila naprej; obžaluje protekcionistični pristop drugih evropskih institucij, ki samo škodi njihovim volivcem;

4.  zlasti meni, da neizvajanje pomembnih reform za dokončanje enotnega trga storitev kaže na nepripravljenost nekaterih poslancev in držav članic, da bi iskreno sodelovali pri uresničevanju svobode opravljanja storitev;

5.  poudarja, da je treba z enotnega trga nujno odpraviti preostale ovire, da bi dosegli otipljive in hitre rezultate na področju rasti, inovacij, ustvarjanja delovnih mest, izbire potrošnikov in novih poslovnih modelov;

6.  poudarja, da mora veljavna in nova zakonodaja ustrezati svojemu namenu, biti sorazmerna ter biti prilagodljiv in prožen okvir za soočanje z izzivi svetovnega, dinamičnega gospodarstva, ki lahko podpira rast podjetij in podjetniške inovacije, prispeva k izboljšanju konkurenčnosti in produktivnosti ter zagotavlja zaščito delavcev;

7.  je zaskrbljen zaradi prakse nekaterih držav članic, ki želijo svojo domačo zakonodajo „izvoziti“ in jo preko prava EU naprtiti drugim državam članicam; meni, da takšna praksa ni proevropska, temveč nič drugega kot protekcionizem ter meni, da ne izpolnjuje potrebe po prilagodljivem in prožnem okviru, ki ustreza enotnemu evropskemu trgu;

8.  meni, da strategija za enotni digitalni trg še ni prinesla pomembnih sprememb, ki so potrebne, da bi evropsko ureditev prilagodili priložnostim, ki jih lahko prinese takšne pristop k digitalnem gospodarstvu, ki je naklonjen inovacijam in podjetništvu;

9.  obžaluje pomanjkanje političnega vodstva pri strategiji za enotni digitalni trg in pomanjkanje splošne usklajenosti številnih pobud iz strategije; obžaluje tudi, da sta sozakonodajalca pogosto delovala v osami in sta sprejela zakonodajo, ki nasprotuje drugi zakonodaji ali se z njo prekriva; dvomi, da bo s sprejeto zakonodajo zagotovljeno, da bi enotni trg ustrezal digitalni dobi, in obžaluje zamujene priložnosti za posodobitev prava Unije, kot je uvedba elektronskega označevanja;

10.  meni, da bi morala naslednja Komisija pregledati rezultate strategije za enotni digitalni trg in ponovno preučiti zastarelo ločevanje na digitalni in nespletni enotni trg, saj so digitalne rešitve nepogrešljiv del sodobnega gospodarstva;

11.  poudarja, da je enotni trg vse bolj pod pritiskom nacionalnih predpisov, ki so v nasprotju s pravom EU in cilji enotnega trga, zlasti tistih, ki vplivajo na prosti pretok blaga in storitev (na primer s čezmernim urejanjem);

12.  poziva Komisijo, naj bolje izkoristi obstoječe instrumente za ukrepanje proti nacionalnim predpisom, ki ogrožajo enotni trg; v zvezi s tem meni, da bi morala Komisija v prvih dveh letih naslednjega mandata predstaviti celovit sistem postopkov za ugotavljanje neizpolnjevanja obveznosti, in sicer na podlagi informacij, pridobljenih z ocenami sorazmernosti in drugimi analizami, ki jih je izvedla;

13.  meni, da bi z zaključitvijo zakonodajnega dela v zvezi s predlogom o obvestilih iz svežnja o storitvah iz leta 2017 podprli tudi prizadevanja Komisije za boljše izvrševanje;

14.  poudarja, da je treba zagotoviti, da zakonodaja izpolnjuje svoj namen: državljani in podjetja lahko uživajo številne prednosti enotnega trga le, če so predpisi, o katerih je bil dosežen skupen dogovor, praktični in izvršljivi;

15.  odločno podpira poziv Komisije Svetu, naj na ravni voditeljev držav ali vlad opravi poglobljeno razpravo o določitvi skupnih prednostnih nalog in posebnih ukrepov; meni, da je sodelovanje držav članic nujno od samega začetka, da bi se zagotovila podpora javnosti za predlagane politike Unije;

16.  poziva prihodnjo Komisijo, naj ambiciozno načrtuje ukrepe na področju enotnega trga in pravočasno predstavlja zakonodajne predloge, da bosta imela oba sozakonodajalca dovolj časa, da jih preučita in sprejmeta;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL C 316, 30.8.2016, str. 98.

(2)

UL C 58, 15.2.2018, str. 48.

(3)

UL C 76, 28.2.2018, str. 112.

(4)

UL C 76, 28.2.2018, str. 105.

Zadnja posodobitev: 10. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov