Postupak : 2018/2975(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0582/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0582/2018

Rasprave :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0530

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 292kWORD 51k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.605v01-00
 
B8-0582/2018

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o sukobima interesa i zaštiti proračuna EU-a u Češkoj (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o sukobima interesa i zaštiti proračuna EU-a u Češkoj Republici (2018/2975(RSP))  
B8-0582/2018

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije(1) (nova Financijska uredba), a posebno njezin članak 61. o sukobima interesa,

–  uzimajući u obzir pitanja koja je Komisiji poslala češka Piratska stranka 2. kolovoza 2018.,

–  uzimajući u obzir službenu pritužbu koju je 19. rujna 2018. Komisiji podnio češki ogranak organizacije Transparency International,

–  uzimajući u obzir mišljenje pravne službe Komisije od 19. studenog 2018. naslovljeno „Utjecaj članka 61. nove Financijske uredbe (sukob interesa) na plaćanja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova”,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Vijeće 18. srpnja 2018. usvojilo novu Financijsku uredbu; budući da je članak 61. Financijske uredbe, kojim se zabranjuju sukobi interesa, stupio na snagu 2. kolovoza 2018.;

B.  budući da se člankom 61. stavkom 1. Financijske uredbe (u vezi s člankom 61. stavkom 3.) utvrđuje:

(i)  negativna obveza financijskih izvršitelja da spriječe situacije sukoba interesa u odnosu na proračun EU-a;

(ii)  pozitivna obveza financijskih izvršitelja da poduzmu odgovarajuće mjere kojima će spriječiti to da iz funkcija u njihovoj odgovornosti proisteknu sukobi interesa i rješavati situacije koje se objektivno mogu smatrati sukobom interesa;

C.  budući da, u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije(2), „sukob interesa predstavlja, objektivno i sam po sebi, ozbiljnu nepravilnost, te da pri tome nema potrebe da ga se definira tako što će se uzeti u obzir namjere zainteresiranih stranaka i to jesu li one postupale u dobroj ili lošoj vjeri”; budući da je Komisija obvezna obustaviti plaćanja u slučajevima u kojima postoje ozbiljne manjkavosti u funkcioniranju sustava upravljanja i kontrole i kada na vidjelo izađu ozbiljne nepravilnosti u vezi sa sukobom interesa koje dotad nisu bile otkrivene niti se o njima izvijestilo;

D.  budući da je 19. rujna 2018. češki ogranak organizacije Transparency International podnio službenu pritužbu Komisiji ustvrdivši da je češki premijer Andrej Babiš ustrajno kršio zakon EU-a i češki zakon o sukobima interesa;

E.  budući da se otkrilo i da je g. Babiš stvarni vlasnik tvrtke Agrofert, koja kontrolira grupaciju Agrofert s pomoću uzajamnih fondova čiji je on osnivač i istovremeno korisnik;

F.  budući da poduzeća koja pripadaju grupaciji Agrofert sudjeluju u projektima koji se subvencioniraju iz programa za ruralni razvoj Češke Republike, koji se pak financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj;

G.  budući da su tvrtke koje pripadaju grupaciji Agrofert primile znatne iznose iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014. - 2020., u rasponu od 42 milijuna EUR 2013. do 82 milijuna EUR 2017.;

H.  budući da je prema izjavi o prihodima čeških javnih dužnosnika g. Babiš od grupacije Agrofert preko svojih uzajamnih fondova dobio prihod od 3,5 milijuna EUR tijekom prvih šest mjeseci 2018.;

I.  budući da je u rujnu 2018. Odbor Parlamenta za proračunski nadzor odlučio rješavati to pitanje u sklopu svojeg godišnjeg postupka davanja razrješnice, i to u okviru saslušanja s najrelevantnijim povjerenicima;

J.  budući da zastupnici u Europskom parlamentu na tim saslušanjima nisu dobili jasne i dostatne odgovore o stanju u vezi s mogućim sukobom interesa češkog premijera;

K.  budući da su 1. prosinca 2018. europski mediji poput dnevnika The Guardian, Le Monde i Süddeutsche Zeitung objavili informacije o pravnom mišljenju koje je izdala Pravna služba Komisije potvrdivši postojanje sukoba interesa g. Babiša;

1.  duboko je zabrinut zbog toga što se Češka Republika odnosu na sukob interesa svojeg premijera i njegove veze s grupacijom Agrofert ne pridržava članka 61. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/1046;

2.  izražava žaljenje zbog svakog sukoba interesa koji bi mogao ugroziti izvršenje proračuna EU-a i podrivati povjerenje građana EU-a u ispravno upravljanje novcem poreznih obveznika u EU-u; poziva Komisiju da u odnosu na sukobe interesa bilo kojeg političara EU-a osigura primjenu politike nulte tolerancije i nekorištenje dvostrukih standarda te da ne traži nikakve izlike za kašnjenje kada štiti financijske interese Unije;

3.  podsjeća na svoju odluku od 27. travnja 2017. o razrješnici za financijsku godinu 2015.(3), u kojoj „napominje da je Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) pokrenuo administrativne istrage [...] u vezi s projektom u Češkoj Republici poznatim kao „Stork Nest” na osnovi navodnih nepravilnosti“ te „poziva Komisiju da nakon dovršetka istraga smjesta o tome obavijesti nadležni odbor“; podsjeća na svoju odluku od 18. travnja 2017. o razrješnici za financijsku godinu 2016.(4), u kojoj „pozdravlja činjenicu da je OLAF završio administrativnu istragu o češkom projektu „rodino gnijezdo“, „prima na znanje da su češke novine objavile spis predmeta OLAF-a“ i „izražava žaljenje što je OLAF ustanovio ozbiljne nepravilnosti“;

4.  poziva Komisiju da preuzme odgovornost i riješi taj sukob interesa;

5.  poziva Komisiju da aktivnu prevenciju sukoba interesa postavi kao jedan od svojih prioriteta time što će i sama poslužiti kao primjer i poduzeti odlučne korake ako se suoči s takvim slučajem u svojim redovima ili kada postupa u svojstvu čuvarice Ugovora;

6.  poziva Komisiju da donese službenu odluku o pritužbi češke organizacije Transparency International na temelju pravnog mišljenja vlastite pravne službe bez daljnje odgode te da na temelju te odluke primijeni korektivne mjere i postupke koji su potrebni kako bi se ispravilo svako nezakonito stanje stvari;

7.  poziva sve šefove vlada i vladine dužnosnike u EU-u da se na proaktivan način posluže novom Financijskom uredbom, naročito njezinim člankom 61. o sukobima interesa kako bi spriječili situacije koje škode ugledu Unije, ugledu njezinih država članica, demokraciji i financijskim interesima EU-a te da vlastitim primjerom pokažu da rade za javno dobro, a ne vlastiti probitak;

8.  poziva nacionalne parlamente država članica da se pobrinu za to da ni jedan nacionalni zakon o sprječavanju sukoba interesa ne bude protivan duhu nove Financijske uredbe;

9.  traži od Komisije da temeljito istraži legalnost svih subvencija EU-a koje su isplaćene grupaciji Agrofert otkako je g. Babiš postao članom češke vlade budući da se u mišljenju pravne službe Komisije ukazuje na mogući sukob interesa i u vezi s prethodnom ulogom češkog premijera - ulogom ministra financija u 2014.;

10.  traži od Komisije da objavi sve dokumente povezane s mogućim sukobom interesa češkog premijera i ministra poljoprivrede te da objasni koje korake namjerava poduzeti kako bi popravila trenutačnu situaciju;

11.  poziva Komisiju da obustavi sve oblike financiranja Agroferta sredstvima EU-a sve dok se u potpunosti ne istraži i ne riješi sukob interesa;

12.  apelira na Komisiju da osigura povrat svih sredstava koja su isplaćena nezakonito ili nepravilno;

13.  inzistira na potpunoj transparentnosti svih veza koje bi g. Babiš mogao imati s grupacijom Agrofert, kao i na tome da se one ni na koji način ne smiju miješati s njegovom ulogom premijera Češke;

14.  poziva Vijeće da poduzme sve potrebne i odgovarajuće mjere za sprečavanje sukoba interesa u kontekstu pregovora o budućem proračunu EU-a i sljedećem višegodišnjem financijskom okviru u skladu s člankom 61. stavkom 1.Financijske uredbe;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, vladi i parlamentu Češke Republike.

(1)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(2)

Ismeri Europa Srl protiv Revizorskog suda, presuda od 15.6.1999., predmet T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0143.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0121.

Posljednje ažuriranje: 12. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti