Eljárás : 2018/2975(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0582/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0582/2018

Viták :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0530

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 375kWORD 51k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.605v01-00
 
B8-0582/2018

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az összeférhetetlenségről és az uniós költségvetés védelméről a Cseh Köztársaságban (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az összeférhetetlenségről és az uniós költségvetés védelméről a Cseh Köztársaságban (2018/2975(RSP))  
B8-0582/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (az új költségvetési rendelet) és különösen annak az összeférhetetlenségről szóló 61. cikkére,

–  tekintettel a cseh Kalóz Párt Bizottsághoz intézett, 2018. augusztus 2-i kérdéseire,

–  tekintettel a Transparency International Cseh Köztársaság által a Bizottsághoz 2018. szeptember 19-én benyújtott hivatalos panaszra,

–  tekintettel a Bizottság Jogi Szolgálatának „A költségvetési rendelet (összeférhetetlenségről szóló) 61. cikkének hatása az európai strukturális és beruházási alapokból (esb-alapok) származó kifizetésekre” című, 2018. november 19-i véleményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Tanács 2018. július 18-án elfogadta az új költségvetési rendeletet; mivel a költségvetési rendelet összeférhetetlenséget kizáró 61. cikke 2018. augusztus 2-án lépett hatályba;

B.  mivel a költségvetési rendelet 61. cikkének (1) bekezdése (a 61. cikk (3) bekezdésével együtt) a következőket rögzíti:

i.  a pénzügyi szereplők számára előírja azt a negatív kötelezettséget, hogy előzzék meg az uniós költségvetéssel kapcsolatosan összeférhetetlenséget okozó helyzeteket;

ii.  a pénzügyi szereplők számára előírja azt a pozitív kötelezettséget, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket a felelősségi körükbe tartozó feladatok ellátása során az összeférhetetlenség megakadályozása érdekében, és kezeljék az objektíven összeférhetetlenségnek tekinthető helyzeteket;

C.  mivel az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint(2) „az összeférhetetlenség objektíven és önmagában is súlyos szabálytalanság anélkül, hogy azt az érintett felek szándékára tekintettel kellene minősíteni, és függetlenül attól, hogy jóhiszeműen vagy rosszhiszeműen jártak el”; mivel a Bizottság kénytelen felfüggeszteni az uniós támogatások kifizetését olyan esetekben, amikor az irányítási és ellenőrzési rendszerek működésében súlyos hiányosság tapasztalható, és ha az összeférhetetlenséggel kapcsolatban jelentős feltáratlan, be nem jelentett és korrigálatlan szabálytalanságok kerültek napvilágra;

D.  mivel 2018. szeptember 19-én a Transparency International Cseh Köztársaság hivatalos panaszt nyújtott be a Bizottsághoz, azt állítva, hogy Andrej Babiš cseh miniszterelnök folyamatosan megsértette az összeférhetetlenségre vonatkozó uniós és cseh jogszabályokat;

E.  mivel kiderült, hogy Babiš úr az Agrofert – az Agrofert-csoport anyavállalata – tényleges tulajdonosa olyan vagyonkezelői alapokon keresztül, amelyeket ő alapított és amelyeknek szintén ő a tényleges tulajdonosa;

F.  mivel az Agrofert-csoporthoz tartozó vállalatok részt vesznek a Cseh Köztársaság vidékfejlesztési programja által támogatott projektekben, amelyeket az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap finanszíroz;

G.  mivel az Agrofert-csoporthoz tartozó vállalatok a 2014–2020 közötti időszakban jelentős összegeket kaptak az európai strukturális és beruházási alapokból, kezdve a 2013-as 42 millió eurós összegtől egészen a 2017-ben kapott 82 millió euróig;

H.  mivel a cseh köztisztviselők jövedelemnyilatkozata szerint Andrej Babišnak 2018 első hat hónapjában 3,5 millió eurós jövedelme keletkezett vagyonkezelői alapokon keresztül az Agrofert-csoportból;

I.  mivel 2018. szeptemberben a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága úgy határozott, hogy ezzel a kérdéssel az éves mentesítési eljárás keretében – nevezetesen a leginkább érintett biztosok meghallgatása során – foglalkozik;

J.  mivel e meghallgatások nem adtak egyértelmű és elégséges választ az EP-képviselőknek a cseh miniszterelnök lehetséges összeférhetetlensége tekintetében;

K.  mivel 2018. december 1-jén olyan európai médiaorgánumok, mint a The Guardian, a Le Monde, és a Süddeutsche Zeitung beszámoltak a Bizottság Jogi Szolgálata által kiadott jogi véleményéről, amely megerősítette Andrej Babiš összeférhetetlenségét;

1.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Cseh Köztársaság a cseh miniszterelnök összeférhetetlensége és az Agrofert-csoporttal való kapcsolata következtében nem felel meg az (EU) 2018/1046 rendelet 61. cikke (1) bekezdésének;

2.  elítél minden olyan összeférhetetlenséget, amely veszélyezteti az uniós költségvetés végrehajtását és alááshatja az uniós polgárok abba vetett bizalmát, hogy az uniós adófizetők pénze jó kezekben van; felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy kettős mérce nélküli, zéró tolerancián alapuló politikát alkalmazzanak minden uniós politikus összeférhetetlensége tekintetében, és hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelme során ne találjanak mentséget a késedelmekre;

3.  emlékeztet a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló 2017. április 27-i határozatára(3), amelyben „megjegyzi, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) igazgatási vizsgálatokat indított, [...] a cseh köztársaságbeli, „Gólyafészek” nevű projekt ügyében az állítólagos szabálytalanságok miatt”, és „felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul tájékoztassa a Parlament illetékes bizottságát, amikor a vizsgálatok lezárulnak”; emlékeztet a 2016-os pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló 2018. április 28-i határozatára(4), amelyben „üdvözli, hogy az OLAF befejezte a cseh „gólyafészek” projekttel kapcsolatban indított igazgatási vizsgálatot”, „megjegyzi, hogy az OLAF aktáját a cseh média nyilvánosságra hozta”, és „sajnálattal veszi tudomásul, hogy az OLAF súlyos szabálytalanságokat tárt fel”;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy vállalja a felelősséget és szüntesse meg ezt az összeférhetetlenséget;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy prioritásként határozza meg az összeférhetetlenség aktív megelőzését, például azáltal, hogy példát mutat, és döntő lépéseket tesz, ha ilyen üggyel szembesül saját hatáskörében vagy a Szerződések őreként betöltött szerepében;

6.  felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul hozzon hivatalos határozatot a Transparency International Cseh Köztársaság által a Bizottság Jogi Szolgálatának jogi tanácsa alapján benyújtott panaszról, és e határozat alapján hajtsa végre a jogellenes helyzet orvoslásához szükséges korrekciós intézkedéseket és eljárásokat;

7.  felhívja az EU valamennyi állam- és kormányfőjét és kormánytisztviselőjét, hogy proaktív módon alkalmazzák az új költségvetési rendeletet, különösen az összeférhetetlenségről szóló 61. cikket annak érdekében, hogy megelőzzék az Unió, a tagállamok jó hírnevét, valamint a demokráciát és az uniós pénzügyi érdekeket sértő helyzeteket, és a személyes haszon helyett a közjó érdekében végzett munkának állítsanak példát;

8.  felszólítja a tagállamok nemzeti parlamentjeit, hogy gondoskodjanak arról, hogy az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó egyetlen nemzeti jogszabály se legyen ellentétes az új költségvetési rendelet szellemével;

9.  kéri, hogy a Bizottság teljes körűen vizsgálja ki, hogy mióta Andrej Babiš a cseh kormányhoz csatlakozott, jogszerű volt-e az Agrofert-csoport számára kifizetett valamennyi uniós támogatás, mivel a Bizottság Jogi Szolgálatának véleménye arra is rámutatott, hogy a cseh miniszterelnök 2014-es pénzügyminiszteri szerepével kapcsolatban is esetleges összeférhetetlenség áll fenn;

10.  kéri, hogy a Bizottság tegyen közzé a cseh miniszterelnök és a mezőgazdasági miniszter esetleges összeférhetetlenségével kapcsolatos valamennyi dokumentumot, és fejtse ki, milyen lépéseket kíván tenni a helyzet orvoslása érdekében;

11.  felhívja a Bizottságot, hogy függessze fel az Agrofert uniós finanszírozását mindaddig, amíg az összeférhetetlenség teljes körű kivizsgálása és felszámolása meg nem történik;

12.  sürgeti a Bizottságot, hogy fizettessen vissza minden olyan pénzt, amelyet illegálisan vagy szabálytalanul fizettek ki;

13.  nyomatékosítja, hogy teljes átláthatóságra van szükség a Babiš úr és az Agrofert-csoport közötti esetleges kapcsolódások tekintetében, amelyek nem befolyásolhatják a Cseh Köztársaság miniszterelnökeként végzett feladatait;

14.  felhívja a Tanácsot, hogy a költségvetési rendelet 61. cikkének (1) bekezdésével összhangban a jövőbeli uniós költségvetésről és a következő többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások keretében tegyen meg minden szükséges és megfelelő intézkedést az összeférhetetlenség megelőzése érdekében;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, valamint a Cseh Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(2)

Az Ismeri Europa Srl kontra Számvevőszék ügyben 1999.6.15-én hozott ítélet, T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0143.

(4)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0121.

Utolsó frissítés: 2018. december 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat