Procedură : 2018/2975(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0585/2018

Texte depuse :

B8-0585/2018

Dezbateri :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Voturi :

PV 13/12/2018 - 9.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 396kWORD 51k
11.12.2018
PE631.608v01-00
 
B8-0585/2018

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la conflictele de interese și la protejarea bugetului UE în Republica Cehă (2018/2975(RSP))


Nedzhmi Ali, Morten Løkkegaard în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la conflictele de interese și la protejarea bugetului UE în Republica Cehă (2018/2975(RSP))  
B8‑0585/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 13 alineatul (2) și articolul 17 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere repartizarea competențelor în cadrul gestiunii partajate, astfel cum se prevede în noul Regulament financiar,

–  având în vedere intrarea în vigoare a noului Regulament financiar la 2 august 2018, în special articolul 61 din acest regulament,

–  având în vedere Orientările OCDE referitoare la cum să faci distincție între conflictul de interese existent, cel aparent și cel potențial,

–  având în vedere plângerea oficială depusă de Transparency International în fața Comisiei Europene cu privire la potențialul conflict de interese din Republica Cehă,

–  având în vedere audierile cu comisarul Hogan din 25 octombrie 2018, cu comisara Crețu din 19 noiembrie 2018, cu Secretarul General al Comisiei din 20 noiembrie 2018 și cu comisarul Oettinger din 3 decembrie 2018, organizate de Comisia pentru control bugetar,

–  având în vedere schimbul de opinii cu DG BUDG din cadrul Comisiei, care a avut loc în cadrul reuniunii Comisiei CONT din 20 noiembrie 2018, privind punerea în aplicare de către Comisie a articolului 61 din noul Regulament financiar privind conflictele de interese în statele membre,

–  având în vedere răspunsurile scrise date de Comisie în cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru 2017, în special la întrebările nr. 50 și 51 adresate comisarului Oettinger, nr. 35 adresată comisarei Crețu și nr. 66 adresată Secretarului General al Comisiei,

–  având în vedere răspunsul trimis de prim-ministrul ceh, Andrej Babiš, comisarului Oettinger la 10 decembrie 2018,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Republica Cehă face parte din cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) și a integrat și și utilizat în mod eficace instrumentul informatic Arachne dezvoltat de Comisie - un instrument util pentru efectuarea analizei riscurilor și pentru combaterea fraudei, a conflictelor de interese și a neregulilor - în propriul sistem de gestiune și control;

B.  întrucât Comisia nu a informat Parlamentul cu privire la rezultatul procedurii de tratare a plângerilor inițiate pe baza unei plângeri depuse de Transparency International;

C.  întrucât, într-unul dintre răspunsurile sale scrise adresate Comisiei CONT, comisara Crețu a subliniat faptul că toate auditurile efectuate de Comisie până în prezent în Republica Cehă „au inclus, ca parte a chestionarului de audit utilizat în mod normal, verificarea absenței conflictelor de interese, în special în etapa de selecție a operațiunilor. Concluziile acestor audituri la momentul respectiv au fost că sistemele de control și de gestiune auditate funcționează, fiind necesare unele îmbunătățiri (evaluare de categoria 2). De asemenea, după reefectuarea activității autorității de audit, Comisia a obținut dovezi care demonstrează că auditurile periodice din Republica Cehă acoperă în mod corespunzător problema prevenirii conflictelor de interese”;

D.  întrucât, în răspunsul său la procedura de descărcare de gestiune 2017, comisara Crețu a declarat că „autoritățile cehe cooperează în mod loial cu privire la această cerere și au furnizat informațiile solicitate în intervalul de timp necesar pentru a coordona toate programele în cauză”;

E.  întrucât, în Comisia CONT, comisarul Oettinger a declarat că Comisia așteaptă un răspuns din partea autorităților cehe la o scrisoare a Comisiei privind problema conflictului de interese și că Comisia va formula concluzii doar după colectarea și analizarea tuturor elementelor de probă;

F.  întrucât comisarul Oettinger a răspuns că „ținând seama de dispozițiile modificate ale articolului 61 din Regulamentul financiar nr. 1046/2018 în vigoare pentru gestiunea partajată începând din luna august a acestui an, Comisia evaluează dacă trebuie să solicite statelor membre să respecte și alte cerințe și să introducă și alte ajustări ale măsurilor aflate deja în vigoare. În acest context, Comisia va colecta informații de la statele membre pentru a evalua caracterul adecvat al sistemelor de control intern existente. De asemenea, va face schimb de opinii cu autoritățile responsabile de programe și va oferi orientări înainte de sfârșitul anului”;

G.  întrucât, între 10 și 12 decembrie 2018, DG BUDG a oferit formare autorităților naționale cu privire la punerea în aplicare a noului Regulament financiar;

H.  întrucât prim-ministrul ceh a răspuns la scrisoarea Comisiei, asigurând că „Republica Cehă își va respecta obligațiile care îi revin în calitate de membru al Uniunii Europene și voi întreprinde personal toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea deplină a activităților mele cu legislația UE.”,

1.  invită autoritățile cehe să asigure respectarea deplină a noului Regulament financiar și să ia toate măsurile necesare pentru a aborda situațiile care pot fi percepute în mod obiectiv ca fiind un conflict de interese;

2.  invită guvernul ceh să își îndeplinească rapid angajamentele asumate în scrisoarea de răspuns adresată Comisiei și să garanteze că toate activitățile sprijinite de asistența UE respectă pe deplin legislația UE și că orice preocupări legate de un potențial conflict de interese sunt eliminate;

3.  solicită Comisiei să informeze cât mai curând posibil Parlamentul cu privire la rezultatul procedurii de tratare a plângerilor;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție pentru a încuraja Comisia să monitorizeze conformitatea sistemelor naționale cu cerințele UE și să auditeze sistemele de control intern ale statelor membre în lumina noului Regulament financiar.

 

Ultima actualizare: 12 decembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate