Postopek : 2018/2975(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0585/2018

Predložena besedila :

B8-0585/2018

Razprave :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Glasovanja :

PV 13/12/2018 - 9.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 320kWORD 49k
11.12.2018
PE631.608v01-00
 
B8-0585/2018

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki (2018/2975(RSP))


Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Morten Løkkegaard v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki (2018/2975(RSP))  
B8-0585/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 13(2) in 17(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju porazdelitve pristojnosti pri deljenem upravljanju, kot je določena v novi finančni uredbi,

–  ob upoštevanju začetka veljavnosti nove finančne uredbe dne 2. avgusta 2016, zlasti člena 61,

–  ob upoštevanju smernic OECD o razlikovanju med dejanskim, očitnim in potencialnim nasprotjem interesov,

–  ob upoštevanju uradne pritožbe v zvezi z morebitnim nasprotjem interesov v Češki republiki, ki jo je organizacija Transparency International vložila pri Evropski komisiji,

–  ob upoštevanju predstavitev s komisarjem Philom Hoganom dne 25. oktobra 2018, komisarko Corino Creţu dne 19. novembra 2018, generalnim sekretarjem Evropske komisije dne 20. novembra 2018 in komisarjem Güntherjem Oettingerjem dne 3. decembra 2018, ki jih je organiziral Odbor za proračunski nadzor,

–  ob upoštevanju izmenjave mnenj z generalnim direktoratom Komisije za proračun na seji odbora CONT dne 20. novembra 2018 o tem, kako Komisija izvaja člen 61 nove finančne uredbe o nasprotju interesov v državah članicah,

–  ob upoštevanju pisnih odgovorov Komisije v okviru postopka razrešnice za leto 2017, zlasti vprašanj št. 50 in 51, naslovljenih na komisarja Güntherja Oettingerja, vprašanja št. 35, naslovljenega na komisarko Corino Creţu, in vprašanja št. 66, naslovljenega na generalnega sekretarja Komisije,

–  ob upoštevanju odgovora, ki ga je predsednik vlade Češke republike Andrej Babiš poslal komisarju Güntherju Oettingerju dne 10. decembra 2018,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker Češka republika sodeluje pri okrepljenem sodelovanju v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva in je v svoj sistem upravljanja in nadzora vključila orodje Arachne, ki ga je razvila Komisija in je uporabno za izvajanje analiz tveganja ter boj proti goljufijam, nasprotjem interesov in nepravilnostim, to orodje pa tudi učinkovito uporablja;

B.  ker Komisija ni obvestila Parlamenta o izidu pritožbenega postopka, ki je bil sprožen na podlagi pritožbe organizacije Transparency International;

C.  ker je komisarka Corina Creţu v enem od pisnih odgovorov, ki jih je posredovala odboru CONT, poudarila, da so vse revizije, ki jih je Komisija doslej opravila v Češki republiki, v okviru standardnega vprašalnika preverjale nasprotja interesov, zlasti v fazi izbora operacij. Pri tem je bilo ugotovljeno, da revidirani sistemi upravljanja in nadzora delujejo, potrebne pa so nekatere izboljšave (ocena kategorije 2). Komisija je med ponovno izvedbo revizije tudi pridobila dokaze, da redne češke revizije ustrezno pokrivajo vprašanje preprečevanja nasprotja interesov;

D.  ker je komisarka Corina Creţu v odgovoru na postopek razrešnice za leto 2017 izjavila, da češki organi pri tej zahtevi zvesto sodelujejo in so zahtevane informacije predložili pravočasno, da bi uskladili vse zadevne programe;

E.  ker je komisar Günther Oettinger v odboru CONT izjavil, da Komisija čaka, da bodo češki organi odgovorili na njeno pismo o vprašanju nasprotja interesov, in da bo sprejela odločitev šele, ko bodo zbrani in analizirani vsi dokazi;

F.  ker je komisar Günther Oettinger odgovoril, da Komisija v skladu s spremenjenimi določbami člena 61 finančne uredbe 1046/2018, ki je od avgusta letos v veljavi za deljeno upravljanje, še ocenjuje, ali je treba od držav članic zahtevati dodatne ukrepe in prilagoditve že uvedenih ukrepov. Komisija bo v zvezi s tem zbrala informacije od držav članic, da bi ocenila primernost vzpostavljenih sistemov notranjih kontrol. Prav tako bo pred koncem leta izmenjala mnenja z organi, pristojnimi za programe, in pripravila smernice;

G.  ker je Generalni direktorat Komisije za proračun med 10. in 12. decembrom 2018 za nacionalne organe organiziral usposabljanje o izvajanju nove finančne uredbe;

H.  ker je predsednik vlade Češke republike Komisiji v pismu zagotovil, da bo Češka republika spoštovala svoje obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Evropski uniji, in da bo osebno sprejel vse potrebne ukrepe, da bi zagotovil skladnost vladnih dejavnosti z zakonodajo EU.

1.  poziva češke organe, naj zagotovijo popolno skladnost z novo finančno uredbo in sprejmejo vse potrebne ukrepe za ureditev razmer, ki bi lahko objektivno štele za nasprotje interesov;

2.  poziva češko vlado, naj hitro izpolni zaveze iz pisnega odgovora Komisiji ter zagotovi, da bodo vse dejavnosti, ki jih podpira pomoč EU, popolnoma skladne z zakonodajo EU, in da se odpravijo vsi pomisleki glede morebitnega nasprotja interesov;

3.  poziva Komisijo, naj karseda hitro obvesti Parlament o izidu pritožbenega postopka;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo, da bi Komisijo spodbudil k spremljanju skladnosti nacionalnih sistemov z zahtevami EU in k reviziji sistemov notranje kontrole držav članic v skladu z novo finančno uredbo.

Zadnja posodobitev: 12. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov