PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 119kWORD 47k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


uuden sysäyksen antamisesta hajasijoitusprosessille jäsenvaltioissa


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys uuden sysäyksen antamisesta hajasijoitusprosessille jäsenvaltioissa  
B8‑0594/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  katsoo, että hallinnon hajauttaminen on keskeisessä asemassa saatettaessa julkisia palveluja paremmin paikallisiin tarpeisiin sopiviksi, edistettäessä vastuullista vallankäyttöä ja rakennettaessa luottamusta viranomaisiin;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen tarkoituksena on varmistaa, että valtaa käytetään mahdollisimman lähellä kansalaisia;

C.  ottaa huomioon, että hajasijoitusprosessi on joissakin jäsenvaltioissa pysähtynyt tai kääntynyt päinvastaiseen suuntaan; ottaa huomioon, että voimakas poliittinen kahtiajako joissakin jäsenvaltioissa on myös asettanut merkittäviä esteitä tällaisille uudistuksille;

1.  kehottaa jäsenvaltioita tukemaan hajasijoittamista laeissaan, politiikassaan ja käytännöissään;  

2.  kehottaa jäsenvaltioita tukemaan hallinnon hajauttamista koskevia kuulemisia, joihin osallistuu paikallis- ja alueviranomaisten yhdistyksiä, kansalaisjärjestöjä ja kansalaisia;

3.  kannustaa jäsenvaltioita vahvistamaan sääntelykehystä, jolla varmistetaan paikallis- ja alueviranomaisten taloudellinen vakaus ja julkisten varojen oikeudenmukainen jakautuminen eri hallintotasojen kesken;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Päivitetty viimeksi: 17. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö