PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 125kWORD 47k
3.1.2019
PE631.617v01-00
 
B8-0594/2018

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o davanju novog poticaja procesu decentralizacije u državama članicama


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o davanju novog poticaja procesu decentralizacije u državama članicama  
B8‑0594/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da decentralizacija ima ključnu ulogu u tome da javne usluge bolje odgovaraju na lokalne potrebe te da se pritom promiče odgovorno izvršavanje ovlasti i izgradnja povjerenja u tijela javne vlasti;

B.  budući da se načelom supsidijarnosti, utvrđenim u Ugovoru o Europskoj uniji, želi osigurati da se ovlasti izvršavaju što je bliže moguće građanima;

C.  budući da se proces decentralizacije u nekim državama članicama odugovlači ili kreće u suprotnom smjeru; budući da je visoka razina političke polarizacije u nekim državama članicama također prouzročila znatne prepreke za takve reforme;

1.  poziva države članice da povećaju svoju potporu decentralizaciji uz pomoć svojih zakona, politika i praksi;  

2.  potiče države članice da podrže savjetovanja o pitanjima povezanima s decentralizacijom te da pritom okupljaju udruženja lokalnih i regionalnih tijela vlasti, nevladinih organizacija i građana;

3.  potiče države članice da osnaže regulatorni okvir za jamčenje financijske stabilnosti lokalnih i regionalnih vlasti te pravedne distribucije javnih sredstava među različitim razinama vlasti;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

Posljednje ažuriranje: 17. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti